Wykład otwarty Pana Rafała Sosnowskiego pt.: Zastosowanie nowoczesnych technologii do pozyskiwania i przetwarzania danych w leśnictwie”