Wydział Agrobioinżynierii

Władze

Dziekan:

prof. dr hab. Barbara Kołodziej

e-mail:
tel. +48 81 445 66 79
Rektorat pokój 371

Konsultacje:
wtorek w godz. 10.00-12.00

Skargi i wnioski:
czwartek w godz. 9.00-11.00

ds. Studia doktoranckie

Prodziekan:

dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni

e-mail:
tel. +48 81 445 65 16
Rektorat pokój 365

Konsultacje:
wtorek w godz. 10.00-12.00
środa w godz. 11.00-13.00

ds. studenckich kierunku Agroleśnictwo

ds. studenckich kierunku Bioinżynieria

ds. studenckich kierunku Leśnictwo

 

Prodziekan:

Prof. dr hab. Halina Lipińska

e-mail:
tel. +48 81 445 60 90
Rektorat pokój 373

Konsultacje:
wtorek w godz. 9.00-11.00
czwartek w godz. 9.00-11.00

ds. studenckich kierunku Agrobiznes

ds. studenckich kierunku Ekonomia

ds. studenckich kierunku Gospodarka przestrzenna

ds. studenckich kierunku Rolnictwo

ds. studenckich kierunku Turystyka i rekreacja