Wydział Agrobioinżynierii

Komisje wydziałowe

I. Komisja ds. Kadr Naukowych

 • Dr hab. Aleksandra Głowacka prof. uczelni – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Andrzej Woźniak
 • Dr hab. Marzena Brodowska prof. uczelni
 • Dr hab. Joanna Hawlena prof. uczelni
 • Dr hab. Elżbieta Harasim prof. uczelni
 • Dr Agnieszka Komor

II. Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • Dr hab. Sylwia Andruszczak prof. uczelni – przewodnicząca
 • Dr hab. Justyna Bohacz prof. uczelni
 • Dr hab. Mariusz Kulik prof. uczelni
 • Dr hab. Sławomir Ligęza prof. uczelni
 • Dr Tomasz Ociepa

III. Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

 • Dr hab. Leszek Rachoń – przewodniczący
 • Dr hab. Edyta Paczos-Grzęda prof. uczelni
 • Dr hab. Monika Skowrońska prof. uczelni
 • Dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk
 • Dr Michał Nowak
 • Dr Aneta Jarosz-Angowska

Komisja Oceniająca Wydziału

 • Prof. dr hab. Aleksandra Badora – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Danuta Urban
 • Prof. dr hab. Andrzej Woźniak
 • Dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. uczelni
 • Dr hab. Jolanta Joniec prof. uczelni
 • Dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko prof. uczelni

Komisja ds. Rozwoju Wydziału

 • Dziekan
 • Prodziekani
 • Kierownicy Jednostek