Wydział Agrobioinżynierii

Kolegium Wydziału

Skład osobowy Kolegium Wydziału powołanego na podstawie § 51 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dziekan – prof. dr hab. Kołodziej Barbara, Przewodnicząca Kolegium Wydziału, Przewodnicząca Rady Dyscypliny – Rolnictwo i ogrodnictwo
Prodziekan – dr hab. Andruszczak Sylwia, prof. uczelni
Prodziekan – dr hab. Lipińska Halina, prof. uczelni
Rektor – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Kierownicy Jednostek
dr hab. Sławomir Ligęza, prof. uczelni
dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni
dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. uczelni
dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni
dr hab. Joanna Hawlena, prof. uczelni
dr hab. Jolanta Joniec, prof. uczelni
dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni
Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni
dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni
prof. dr hab. Leszek Rachoń
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr Michał Nowak
dr Kamila Rybczyńska – Tkaczyk
dr Wioletta Wróblewska
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak
Przedstawiciele studentów
Izabela Dziura
Przemysław Gwiazda
Miłosz Pogorzelski
Przedstawiciele związków zawodowych
dr Anna Kobiałka – ZNP
mgr inż. Machnacz-Rolla Anna – NSZZ „Solidarność”