Wizyta w ramach programu Erasmus+

Wizyta w ramach Programu Erasmus+

 

W dniach od 9 do 16 października pracownicy Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych gościli dr hab. Fethiego Ahmeta Ozdemira z Uniwersytetu w Bingol (Turcja), wizytującego w ramach programu Erasmus+.

 

W trakcie pobytu dr. hab. Ozdemir przedstawił studentom i pracownikom wydziału Agrobioinżynierii cykl prezentacji dotyczących charakterystyki i możliwości wykorzystania endemicznych gatunków roślin leczniczych występujących na terenie Turcji.

 

W trakcie pobytu dr hab. Ozdemir odwiedził jednostki naukowe i badawcze naszej Uczelni m.in.: Pracownię Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich, Centralne Laboratorium Badawcze, Laboratorium Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Laboratorium hodowli roślinnych kultur in vitro Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Laboratorium Katedry Biochemii i Chemii Żywności, a także jednostki Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Zakład Doświadczalny w Osinach, Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz Zakład Biochemii i Jakości Plonów. Dzięki uprzejmości pracowników w/w placówek Pan Doktor miał cenną możliwość wymiany doświadczeń naukowych, zapoznał się z zapleczem technicznym i profilem prowadzonych badań. Wizyta była również okazją do odwiedzenia atrakcji turystycznych naszego regionu m.in.: Muzeum Wsi Lubelskiej, Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Lublinie, Starego miasta w Zamościu, Pałacu Czartoryskich w Puławach, Kazimierza Dolnego oraz Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

 

Fot. Łukasz Sęczyk

Wykład dr hab. Fethiego Ahmeta Ozdemira pt. „Endemic Medicinal Plants of Turkey”

 

Fot. Łukasz Sęczyk

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (UP Lublin)

 

Od lewej: dr hab. Fethi Ahmet Ozdemir (Uniwersytet w Bingol), prof. dr hab. Barbara Kołodziej (UP Lublin), dr hab. Edyta Paczos-Grzęda (UP Lublin)

 

Fot. Łukasz Sęczyk

Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu (UP Lublin)

 

Od lewej: dr Marzena Parzymies (UP Lublin), dr hab. Fethi Ahmet Ozdemir (Uniwersytet w Bingol)

 

Fot. Arkadiusz Tujaka

Zakład Doświadczalny w Osinach (IUNG Puławy)

 

Od lewej: dr hab. Bogdan Dubis prof. uczelni (UWM w Olsztynie), dr Paweł Radzikowski (IUNG Puławy), dr hab. Fethi Ahmet Ozdemir (Uniwersytet w Bingol), dr inż. Łukasz Sęczyk (UP Lublin), prof. dr hab. Barbara Sawicka (UP Lublin)

 

Fot. Arkadiusz Tujaka

Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin (IUNG Puławy)

 

Od lewej: dr Anna Czubacka (IUNG Puławy), dr hab. Fethi Ahmet Ozdemir (Uniwersytet w Bingol), dr hab. Bogdan Dubis prof. uczelni (UWM w Olsztynie), dr inż. Łukasz Sęczyk (UP Lublin)

 

Fot. Arkadiusz Tujaka

Zakład Biochemii i Jakości Plonów (IUNG Puławy)

 

Od lewej: prof. dr hab. Barbara Sawicka (UP Lublin), dr inż. Łukasz Sęczyk (UP Lublin), dr hab. Fethi Ahmet Ozdemir (Uniwersytet w Bingol); mgr inż. Łukasz Pecio (IUNG Puławy); prof. dr hab. Bogdan Dubis prof. uczelni (UWM w Olsztynie)