Warsztaty z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie

Biuro Karier zaprasza na cykl spotkań z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w ramach kampanii „Legitna praca”.

Wykłady upowszechniają wiedzę o przepisach prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w ramach ww. kampanii realizowany jest w szkołach, w tym na uczelniach wyższych.

Najbliższe spotkanie już 16 Kwietnia – wtorek godzina 9.00, sala 105, Agro II

Temat: Zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników oraz prace szczególnie niebezpieczne.

Poniżej harmonogram kolejnych spotkań:

14 Maja – wtorek, godzina 9.00, sala 105, Agro II
Temat 1: Zmiany w przepisach dot. chemii w zakładach pracy –  Rozporządzenie Unii Europejskiej – REACH.
Temat 2: Ocena ryzyka zawodowego.

28 Maja – wtorek, godzina 9.00, sala 105, Agro II
Temat: Zmiany w przepisach dotyczące obsługi wózków widłowych oraz ręcznych prac transportowych.

Zapisy na wydarzenia:
e-mailem: 

(w temacie e-mail należy wpisać: nazwa wydarzenia i datę, a w treści imię nazwisko, rok i kierunek studiów)

Zaświadczenia dla uczestników warsztatów!

Zapraszamy!