W ostatnim numerze czasopisma branżowego “Głosu lasu” ukazał się wywiad z dziekan Barbarą Kołodziej nt. realizowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym kierunku leśnictwo.