TERMIN EGZAMINU Z PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU Z PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

SALA: 202, ul. Akademicka 15

Data KIERUNEK Godzina Nazwiska
06.09.2023 AGROBIZNES

STUDIA STACJ.

9.00-10.00 na litery B…-Ż…
06.09.2023 BIOINŻYNIERIA

STUDIA STACJ.

10.00-11.00 na litery B…-Rz…
07.09.2023 GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA STACJ.

9.00-9.45 na litery Ch…-W…
06.09.2023 ROLNICTWO STUDIA STACJONARNE 11.00-12.15 na litery C…-W…
09.09.2023 ROLNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE 9.00-10.30 na litery D…-S…
07.09.2023 TURYSTYKA I REKREACJA

I STOPIEŃ

STUDIA STAC.

10.00-11.00 na litery C…-Ł…
11.00-12.10 na litery M…-Z…
07.09.2023 TURYSTYKA I REKREACJA II STOPIEŃ

 STUDIA STACJ.

 

SPECJ: MENADŻER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

12.10-13.00

na litery A…-W…
SPECJ: GOSPODARKA TURYSTYCZNA:

13.00-14.15

na litery A…-W…
08.09.2023 LEŚNICTWO

I STOPIEŃ

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA LEŚNA

 STUDIA STACJ.

9.00-10.00 na litery B…-Ka…
10.00-11.00 na litery Ko…-Os…
11.00-12.00 na litery Oż…-Z…
LEŚNICTWO

 I STOPIEŃ

SPECJALNOŚĆ:  ŁOWIECKA

STUDIA STACJ.

12.00-13.30 na litery B…-Z…
09.09.2023 LEŚNICTWO

I STOPIEŃ

STUDIA NIESTACJONARNE

10.30-11.30 na litery B…-M…
11.30-13.00 na litery N…-Z…