Sukces zespołu badawczego z Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin

Miło nam poinformować, że Zespół badawczy z Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w składzie:

prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski – kierownik zadania badawczego,

dr hab. Elżbieta Harasim, prof. uczelni – główny wykonawca,

mgr inż. Beata Krusińska – wykonawca,

otrzymał dotację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zadanie realizowane w 2024 roku:Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym” w wysokości 190 500,00 PLN.

Badania mają na celu ocenę innowacyjnego wykorzystania naturalnie występujących minerałów skalnych (zeolit, kreda wapienna) w ekologicznym nawożeniu i ochronie roślin (na przykładzie owsa). Minerały, poddane autorskiemu procesowi mikronizacji (ultra-zmielenia do frakcji <0,02 mm) stają się całkowicie rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu będą stosowane w dolistnym nawożeniu owsa (dokarmianiu/stymulowaniu wzrostu/uodparnianiu na stresy środowiskowe np. susza, uodparnianiu na patogeny grzybowe i szkodniki).

Stosowanie zmikronizowanych minerałów w ekologicznej uprawie owsa pozwoli m.in. na:

  • poprawę bilansu fotosyntezy, szybszy przyrost biomasy rośliny uprawnej oraz lepszą akumulację składników pokarmowych;
  • szacunkowe zwiększenie plonów owsa o 25-30%;
  • uzyskanie większej odporności rośliny uprawnej na choroby grzybowe i szkodniki;
  • poprawę jakości plonu owsa (korzystniejszy skład pokarmowy – ważny aspekt dla konsumenta).