Informujemy o kolejnych dwóch wnioskach zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki, złożonych w ramach konkursu MINIATURA 6.

Dr inż. Sylwia Sowa, adiunkt na Wydziale Agrobioinżynierii będzie realizować projekt
pn. Profilowanie ekspresji wybranych genów odpowiedzi na infekcję w interakcji Avena sativa – Puccinia coronata. Całkowita kwota dofinansowania dla tego działania naukowego to 49 841,00 zł.

Dr Małgorzata Ostrowska, adiunkt na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii będzie realizować projekt pn. Wstępne badanie mikrobiomu bakteryjnego i mykobiomu u pacjentów z fenylokentonurią w Polsce. Całkowita kwota dofinansowania dla tego działania naukowego to 45 684,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Osoby zainteresowane ubieganiem się o granty Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do kontaktu
z mgr inż. Katarzyną Dziki-Michalską
Tel: 081 445 69 70
e-mail:
Dział Nauki
Biuro Projektów i Funduszy

Dział Nauki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie