Studenci z wizytą na Przejściu Granicznym w Kobylanach

Pracownicy WIORiN w Lublinie, Oddziału Granicznego w Koroszczynie gościli 7 czerwca 2023 roku studentów II  roku, studiów stacjonarnych II st. kierunku Rolnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na przejście granicznym w Kobylanach stanowiącym jednocześnie granicę Unii Europejskiej. W wydarzeniu uczestniczyła także Pani Teresa Wyłupek (adiunkt w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu UP w Lublinie), Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Podczas spotkania Pan Jacek Janiszek, Kierownik Oddziału Granicznego w Koroszczynie wygłosił prelekcję na temat Granicznej Kontroli Fitosanitarnej, której dokonują urzędowi inspektorzy PIORiN na terminalu kolejowym w Kobylanach. Podczas wystąpienia przedstawił dane statystyczne obrazujące skalę importu przesyłek w PKG Kobylany oraz zasady porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem a Urzędem Celnym w sprawie współdziałania przy przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej, w zasięgu przejścia kolejowego Małaszewicze, Kobylany, Punkt Odpraw Weterynaryjnych, Fitosanitarnych, Sanitarnych i Celnych w Kobylanach.

 

Niewątpliwym atutem spotkania była możliwość zapoznania się ze sprzętem laboratoryjnym oraz możliwość obserwacji inspektora podczas wykonywania granicznej kontroli fitosanitarnej.

 

Studenci zapoznali się z różnymi typami towarów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, zasadami zgłaszania przesyłek, kontrolą dokumentacji oraz kontrolą identyfikacyjną i bezpośrednią. Mieli także okazję poznać wyzwania stojące przed inspektorami granicznymi w związku z przebudową infrastruktury kolejowej, a tym samym prognozowanym wzrostem ilości przesyłek zawierających rośliny.