Recenzja monografii Anny Nowak, Anety Jarosz-Angowskiej, Hanny Klikockiej, Artura Krukowskiego, Renaty Kubik, Armanda Kasztelana pt. „Potencjał polskiego rolnictwa na tle krajów UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego”

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze Economic and Regional Studies ukazała się recenzja monografii pracowników Katedry Ekonomii i Agrobiznesu pt. „Potencjał polskiego rolnictwa na tle krajów UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego”, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o., Radom 2023.

Została ona opracowana przez Prof. dr hab. Stanisława Krasowicza z IUNG-PIB w Puławach. Czytamy w niej m.in. „Wybór tematu monografii i jej zakres merytoryczny oceniam pozytywnie. Przesłankami takiej opinii, jest znaczenie analizowanej tematyki, jej złożoność oraz możliwość wykorzystania wyników badań i analiz omawianych w opracowaniu, przez różne grupy zainteresowanych odbiorców, reprezentujących naukę, doradztwo, praktykę gospodarczą”, a także „Jej opracowanie uważam za działanie niezwykle ambitne, a jednocześnie bardzo potrzebne i przydatne dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców”.

Zachęcamy do lektury monografii oraz do zapoznania się z recenzją, która znajduje się na stronie Economic and Regional Studies, 2024, 17(1), 181-18.