Miło nam poinformować, że zespół projektowy w składzie: dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni, dr Agata Kobyłka, mgr Natalia Korcz (Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz dr Ewa Bernacka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”, realizuje projekt NdS/536437/2021/2022 „Badanie oraz promowanie idei polskości i tradycji regionalnych w wioskach tematycznych Polski Wsch”.

Celem projektu jest badanie promocji idei polskości i tradycji regionalnych w 13 wioskach tematycznych w 3 województwach Polski Wschodniej.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od maja 2022 do maja 2024 r., a kwota dofinansowania wynosi 386 952,00 zł.

Efektami projektu będą:

1) Przewodnik-album po wioskach tematycznych Polski Wschodniej z ujęciem dodatkowych atrakcji w okolicy, wydany w 4 językach (polskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim) i zawierający podział atrakcji na 5 segmentów klientów. Przewodnik zostanie wydany w otwartym dostępie (do pobrania ze strony internetowej projektu). Dodatkowo będzie rozesłany do co najmniej 31 wiosek tematycznych, 50 biur informacji turystycznej, 150 biur podróży, 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, zagranicznych organizacji turystycznych. Będzie on także zawierał ofertę dla osób z niepełnosprawnościami – piktogramy z oznaczonymi dostosowaniami do ich potrzeb np. podjazdy, audiodeskrypcja, dostosowanie strony internetowej.

2) Oferty produktów turystycznych obejmujące wycieczki szlakiem wiosek tematycznych dla 5 segmentów turystów:

  • rodzin z dziećmi,
  • osób niepełnosprawnych,
  • grup młodzieżowych,
  • grup biznesowych,
  • seniorów.

Oferty produktów turystycznych znajdą się w przewodniku turystycznym (pkt. 1).

3) Dwie monografie naukowe:

  • „Tradycja i kultura regionu a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”,
  • „Różnice w postawach patriotycznych mieszkańców wsi tematycznych i pozostałych obszarów wiejskich”.

Monografie będą opracowane na podstawie wyników indywidualnych wywiadów bezpośrednich z liderami wiosek i przedsiębiorcami turystycznymi oraz wyników ankiety bezpośredniej skierowanej do mieszkańców wiosek tematycznych i pozostałych wsi. Będą też opisywały tradycję, kulturę i historię badanych wsi. Monografie będą wydane w otwartym dostępie przez wydawnictwo z listy MEiN i opublikowane na stronie projektu. Pliki PDF dodatkowo zostaną rozesłane do co najmniej 50 ośrodków naukowych w Polsce, 50 bibliotek, 31 wiosek tematycznych w całej Polsce i 16 regionalnych organizacji turystycznych.

Więcej informacji na temat projektu ukaże się wkrótce! Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.