Płatne Praktyki Studenckie w BayWa

BayWa Agro Polska zdecydowała się po raz kolejny uruchomić program płatnych miesięcznych staży dla studentów uniwersytetów przyrodniczych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Bydgoszczy i Olsztynie.
Studentom oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia, godziwe wynagrodzenie, a także możliwość nawiązania dłuższej współpracy.
Szczegóły dotyczące płatnych staży znajdują się na stronie internetowej: