Nasi pracownicy na Konferencji „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym”

Dnia 29 listopada 2022 r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym”, podczas której uczniowie z techników rolniczych z całej Polski rywalizowali o nagrody sponsorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Celem wydarzenia było promowanie rolnictwa ekologicznego.

Ofertę edukacyjną Wydziału Agrobioinżynierii przedstawiły dr inż. Sylwia Chojnacka oraz dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan. Tematem prezentacji była edukacja w zakresie rolnictwa ekologicznego na poziomie wyższych uczelni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: dr Jan Golba, Zastępca Dyrektora, Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności MRiRW oraz Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.