Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową za rok 2022

Miło nam poinformować, że Pan dr inż Łukasz Sęczyk z Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych został laureatem Nagrody Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych za najlepszą pracę naukową za rok 2022:
Nauki biologiczne i rolnicze
Łukasz Sęczyk i in., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie In vitro bioaccessibility and activity of basil (Ocimum basilicum L.) phytochemicals as affected by cultivar and postharvest preservation method – Convection drying, freezing, and freeze-drying