Konkurs Agro Games 2023

 26 i 27 maja br. w Stacji Doświadczalnej Instytutu Rolnictwa im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach po raz drugi odbył się konkurs Agro Games, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Rada Wydziałowa Samorządu Studentów WRiE SGGW. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami przebiegała w trzech konkurencjach: teście wiedzy, zadaniach teoretycznych i praktycznych. Wydarzenie miało na celu wyłonienie najlepszej reprezentacji spośród uczestniczących uczelni oraz studenta, który uzyska najlepszy wynik w teście wiedzy. Spotkanie było też okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami, samorządami studenckimi i środowiskiem naukowym zajmującym się problematyką rolniczą..

 

Uczestnikami konkursu byli studenci kierunku Rolnictwo z polskich uczelni zrzeszonych w Forum Uczelni Przyrodniczych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Naszą Uczelnię godnie reprezentowali studenci kierunku Rolnictwo: Bartosz Huzar, Małgorzata Kamińska, Maciej Krukowski i Rafał Wnuczek.

Zapraszamy chętnych do udziału w następnym roku!