Konferencja poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach leśnictwo (studia I stopnia) i agroleśnictwo (studia II stopnia)

ZAPROSZENIE

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Prodziekan oraz Rady Programowe ds. Kierunku  Leśnictwo i Agroleśnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają

pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych

na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach leśnictwo (studia pierwszego stopnia w UP) i agroleśnictwo (studia drugiego stopnia w UP) Konferencja odbędzie się 20 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej, Agro II, początek spotkania godz. 09.00.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Część I

09.00-09.05    Otwarcie konferencji i powitanie gości

09.05-09.20    Prezentacja kierunku leśnictwo

09.20-09.35    Prezentacja kierunku agroleśnictwo

09.35-09.45    Działalność Studenckiego Koła Naukowego Leśników

09.45-10.00    Wykład „Cele i zadania Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej” (Sławomir Kuśmierz, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie)

10.00-10.15    Wykład „Interwencje zalesieniowe w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” (Jarosław Suski, Naczelnik Wydziału ds. PROW i Płatności Bezpośrednich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Angelika Kubacka, Inspektor Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

10.15-10.35    Dyskusja z udziałem interesariuszy zewnętrznych

10.35-10.45    Prezentacja Programu Erasmus+ (dr Dagmara Sadowska, Biuro Mobilności Akademickiej)

10.45-10.55    Wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+

10.55               Zamknięcie oficjalnej części konferencji

 

Część II  (spotkanie ze studentami)

11.00-11.40    Opinie i uwagi studentów dotyczące programu i planu studiów na kierunkach leśnictwo i agroleśnictwo

 

W imieniu Organizatorów

prof. dr hab. Danuta Urban

Przewodnicząca Rady Programowej

Kierunku Leśnictwo

 

dr hab. Mariusz Kulik, prof. UP

Przewodniczący Rady Programowej

Kierunku Agroleśnictwo

 

Zaproszenie Dni Kierunku Leśnictwo Agroleśnictwo 2023