Konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach agrobiznes, bioinżynieria i rolnictwo

ZAPROSZENIE

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Agrobioinżynierii oraz Rady Programowe ds. Kierunków Agrobiznes, Rolnictwo i Bioinżynieria zapraszają: pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych
na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach agrobiznes, bioinżynieria i rolnictwo

 

Konferencja odbędzie się dnia 21 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej Agro II,
w godzinach od 10.00 do 12.30.

 

Program konferencji:

 

10.00  Otwarcie konferencji i powitanie gości

10.10  Prezentacja celu i programu kształcenia oraz zasad dyplomowania na kierunkach agrobiznes, bioinżynieria i rolnictwo

10.40  Wystąpienia interesariuszy zewnętrznych

11.00  Wystąpienie przedstawiciela Biura Mobilności Akademickiej

11.15  Wystąpienie przedstawiciela Biura Karier

11.30  Informacje o działalności studentów w kołach naukowych

11.50  Zakończenie I części konferencji

12.00  Spotkanie Rad Programowych ze studentami kierunków agrobiznes, rolnictwo i bioinżynieria: opinie i uwagi dotyczące planów studiów

12.30  Zakończenie konferencji

 

 

W imieniu organizatorów

 

prof. dr hab. Barbara Kołodziej
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii
dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni
Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii
dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. uczelni
Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii
dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni
Przewodnicząca Rady Programowej ds. kierunku Rolnictwo
prof. dr hab. Sylwia Okoń
Przewodnicząca Rady Programowej ds. kierunku Bioinżynieria
dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni
Przewodniczący Rady Programowej ds. kierunku Agrobiznes