Konferencja DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2022 pod hasłem: „Jak innowacyjne rozwiązania wpływają na zmniejszenie ryzyka w produkcji rolniczej?”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza
w dniu 17 listopada 2022 r. na konferencję w formie hybrydowej (stacjonarnie i online)
Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia
w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy
i doświadczeń w tym zakresie.

 

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Doradca Roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScquil7scgvUr3ZxQicYVATsCm0_fXIqt8fISc–nlN23wDKw/viewform

 

Osoby do kontaktu:

Organizacja konferencji: Agnieszka Nowicka-Czerny: e-mail: tel. 61 823 20 81
Opieka merytoryczna: Iwona Kajdan-Zysnarska e-mail: tel. 61 823 20 81

 

Program konferencji