czarna wstążka żałobna

Wyrazy głębokiego współczucia

Prof. dr hab. Danucie Urban,

z powodu śmierci Taty

składają JM Rektor, Władze Dziekańskie, Pracownicy Uczelni
oraz koleżanki i koledzy
z Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska