Invitation to the cycle of lectures within the „Open Seminar”

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie serdecznie zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników na otwarte seminarium „Open Seminar” prowadzone w języku angielskim, w ramach którego wygłoszony zostanie cykl wykładów popularnonaukowych.

 

Wykłady prowadzone w ramach „Open Seminar” będą się odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym poniżej. Serdecznie zapraszamy!

 

Wykładowca: Tetiana Datsko, As. Prof., Faculty of Agrotechnology and Ecology, Department of Ecology, Lviv National Environmental University, Dublany, Ukraine

Temat wykładu: Biodiversity in Ukraine: problems and prospects

Termin i miejsce wykładu: 7.06.2022; godz. 9.30, s. 102 AGRO II

 

 

Wykładowca: prof. dr hab. Ivan Shuvar, Lviv National Environmental University

Temat wykładu: Prospects for organic farming in the context of global warming

Termin i miejsce wykładu: 7.06.2022; godz. 12.00, s. 3 Agro II

 

 

Wykładowca: Rulitska Karolina, As. Prof., Candidate of Economic Sciences, Аssociate Professor of the Department of Еconomics, Lviv National Environmental University

Temat wykładu: Prerogatives of development of domestic agrarian enterprises

Termin i miejsce wykładu: 8.06.2022; godz. 10.45, s. 64, ul. Dobrzańskiego 37