Informacja na temat stacjonarnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii w semestrze letnim 2020/2021 (aktualizacja 04.05.2021)

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy oraz Studenci Wydziału Agrobioinżynierii,

W związku z Zarządzeniem JM Rektora nr 18 z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, informuję, że do końca bieżącego semestru nie jest planowana realizacja zajęć w siedzibie uczelni w formie stacjonarnej.

Wybrane zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (lub/i zajęcia terenowe) będą odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS oraz Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce. Zajęcia będą realizowane dla danej grupy studentów w ściśle określonych w załączonym harmonogramie terminach od dnia 15 maja 2021 (studia niestacjonarne oraz studia podyplomowe ‘Diagnostyka molekularna’) lub 24 maja 2021 (studia stacjonarne).

W przypadku dodatkowego podziału grup studenckich na mniejsze, ich dokładny skład osobowy należy uzgodnić z prowadzącym przedmiot. Pozostałe zajęcia odbywające się tego samego dnia co zaplanowane w harmonogramie w formie stacjonarnej, lecz nie zgłoszone przez prowadzącego do przeprowadzenia w formie tradycyjnej odbędą się w innym terminie (datę i godzinę ich odrobienia należy indywidualnie uzgodnić z osobami prowadzącymi poszczególne moduły).

Studenci proszeni są o bezwzględne zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego przy przemieszczaniu się do budynków Uczelni oraz w przerwach między zajęciami dydaktycznymi.

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich mogą się kontaktować z Biurem Domów Studenckich nr tel. 81 441-14-80, 81 441-14-91.

Uprzejmie proszę o śledzenie na bieżąco informacji ukazujących się na stronie internetowej Wydziału.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ SEMESTR LETNI 2020/2021 na Wydziale Agrobioinżynierii.aktualizacja 04.05.2021 r. (zmiany w dokumencie naniesiono kolorem czerwonym)

Z poważaniem,

 Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 prof. dr hab. Barbara Kołodziej