III Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską “Teraz Polska Turystyka”

Biuro Karier logotyp

 

OGŁOSZENIE BIURA KARIER:

 

III Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską
“Teraz Polska Turystyka”

 

Treść organizatora:

 

Już po raz trzeci Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” ogłaszają Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską “Teraz Polska Turystyka”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotra Borysa.

W tym roku przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy znacznie wcześniej, jeszcze przed zakończeniem semestru letniego. Choć jest to intensywny okres dla studentów przygotowujących się do obrony pracy magisterskiej, mamy nadzieję, że Konkurs stanowił będzie dodatkową motywację i zachęci do wytężonej pracy naukowej.

 

Celem konkursu jest wspieranie młodych, utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako swoją ścieżkę edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie absolwentów wyróżniających się pasją oraz głęboką wiedzą o turystyce. Zaangażowanie i wiedza środowiska naukowego jest kluczowym elementem odpowiedniego przygotowania przyszłych kadr dla turystyki. Dlatego już teraz zachęcamy Promotorów do aktywnego wspierania Konkursu, nasza inicjatywa podkreśla bowiem także Państwa niezwykle istotną pracę dydaktyczną. Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że to właśnie Promotorzy prac zazwyczaj inspirują swoich studentów do zgłoszenia pracy do konkursu i rywalizacji o nagrody pieniężne.

 

Konkurs „Teraz Polska Turystyka” ma na celu popularyzację polskiej turystyki, która przyczynia się do wzrostu konkurencyjności kraju oraz promocji Polski na świecie. Oczekujemy na prace magisterskie, bazujące na badaniach i analizach o potencjale wdrożeniowym lub nowatorskim spojrzeniu na problematykę polskiej turystyki i jej promocji. Przesłanie Konkursu adresujemy do studentów, kadry akademickiej, organizacji i mediów studenckich jako środowisk opiniotwórczych, które mają wpływ na kształtowanie zainteresowań studentów. Pragniemy zwrócić uwagę na to, że tematyka polskiej turystyki jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej potencjału naukowo-badawczego, ale także z uwagi na praktyczną możliwość wykorzystywania tej wiedzy w trakcie kariery zawodowej – podkreśla Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

 

Konkurs, skierowany jest nie tylko do absolwentów kierunków związanych z turystyką, ale także do osób, których praca magisterska zawiera zagadnienia związane z rozwojem, zarządzaniem i marketingiem w sferze turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.

 

Do ubiegłorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało ponad trzydzieści prac. Były to opracowania bardzo różnorodne nie tylko pod względem tematyki, ale także sposobu jej ujęcia oraz warsztatu badawczego ich autorów. Wynika to z faktu, że nie zostały napisane wyłącznie przez studentów kierunków ściśle turystycznych, ale również przez przedstawicieli zupełnie innych dziedzin, którzy pasjonują się zagadnieniami związanymi z turystyką. Potwierdza to jej interdyscyplinarny charakter i szerokie spektrum możliwości, jakie oferuje przyznaje Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowejotwiera się w nowej karcie do Polskiej Organizacji Turystycznej na adres:

 

Do konkursu zgłoszone mogą być prace, które:

  • dotyczą turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,
  • zostały obronione i ocenione na stopień bardzo dobry,
  • zostały obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa Regulaminotwiera się w nowej karcie.
Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2024 roku.

 

Informacje na temat konkursu dostępne są także na stronie internetowej

Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” :

https://terazpolska.pl/

 

 

Zachęcamy do kontaktu drogą mailową: 

 

Dołącz do naszej inicjatywy i bądź częścią przyszłości polskiej turystyki!

 

 

Załączniki:

 

Regulamin Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską Teraz Polska Turystyka – III edycja

Karta Zgłoszenia do Konkursu