II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w

 

IInd International Scientific Conference for Students “Animal Science and Aquaculture – challenges and research

 

która odbędzie się dnia 9 maja 2023 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą.

Konferencja organizowana jest w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Konferencja ma charakter tematyczny, a ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jedną z sesji, do której kwalifikuje tematykę swojej pracy:

  • Jakość produktów odzwierzęcych;
  • Dobrostan i zdrowie zwierząt;
  • Żywienie zwierząt;
  • Ekonomika i zarządzanie produkcją zwierzęcą;
  • Fizjologiczne i biologiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej.

W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej.

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 15.05.2023 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:30.

Terminy obligatoryjne:

  1. Rejestracja do 1 kwietnia 2023 r.
  2. Nadsyłanie abstraktów do 15.04.2023 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji oraz akceptacją Regulaminu Konferencji. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Szczegóły i rejestracja na stronie: http://animal.sggw.pl/2023/03/02/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-studenci-w-zootechnice-i-akwakulturze-wyzwania-i-badania/

Regulamin konferencji: Regulamin.docx

RODO: rodo.docx

Rejestracja: https://forms.office.com/e/DGLu1H9EfR

Przesyłanie abstraktu: https://forms.office.com/e/hXADgDeEx8

Masz pytania? Chętnie odpowiemy:

 

Komunikat