Miło nam poinformować, że dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk z Katedry Mikrobiologii Środowiskowej Wydziału Agrobioinżynierii jest edytorem gościnnym numeru specjalnego The Causal Factors of Cancer and the Medicine of Cancer: Overlapping of Microbiology and Oncologyw czasopiśmie Frontiers in Genetics (100 pkt, IF= 4,772), obejmującym następujące dziedziny i dyscypliny: inżynieria biomedyczna; nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne.

Czynniki mikrobiologiczne biorą udział w powstawaniu nowotworów, niemniej jednak, badania prowadzone w ostatnich latach i próby kliniczne pokazują, że mikroorganizmy mogą być także istotnym, ale nie do końca poznanym sprzymierzeńcem w walce z rakiem. Wirusy można modyfikować w taki sposób, aby były nieszkodliwe dla gospodarza, ale pobudzały układ odpornościowy pacjenta do walki z rakiem. Ponadto bakterie wytwarzają substancje, które powodują lizę komórek nowotworowych, powodując jednocześnie uwolnienie licznych neoantygenów, które aktywują układ odpornościowy do walki z komórkami nowotworowymi. Badania kliniczne pokazują, że zmodyfikowane bakterie lub metabolity bakteryjne mogą być
z powodzeniem wykorzystywane do wspomagania terapii przeciwnowotworowych.

Więcej informacji na stronie czasopisma.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką numeru specjalnego do zgłaszania publikacji.

Mile widziane są prace badawcze (oryginalne) oraz przeglądowe dotyczące między innymi zagadnień:

  • wpływ metabolitów bakteryjnych na DNA komórki gospodarza
  • toksyczne działanie substancji pochodzenia mikrobiologicznego na komórki nowotworowe i ich materiał genetyczny
  • profil mutacyjny nowotworów w zależności od działania substancji pochodzenia mikrobiologicznego
  • funkcjonowanie systemów naprawy genetycznej człowieka w obliczu wpływu mikroorganizmów i ich metabolitów na powstawanie uszkodzeń DNA gospodarza
  • wspomaganie naprawy uszkodzeń genetycznych przez mikroorganizmy i ich metabolity

Badania bioinformatyczne są także mile widziane, jednak nie powinny opierać się wyłącznie na analizie publicznie dostępnych zbiorów danych, takich jak TCGA. Niezbędna jest analiza niezależnej kohorty walidacyjnej w celu potwierdzenia statystycznie istotnych wyników badań in silico.

Edytorzy gościnni:

  • Dr hab. n. med. Anna Grenda (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Pracownia Immunologii i Genetyki)
  • Dr Ewelina Iwan (Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach, Zakład Analiz Omicznych)
  • Maik Luu PhD (University Hospital Würzburg Würzburg, Germany)
  • Dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej)