Miło nam poinformować, że dr hab. Izabela Jośko, prof. Uczelni z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii otrzymała stypendium programu Visegrad-Taiwan Scholarship.

W ramach stypendium dr hab. Izabela Jośko, prof. Uczelni odbędzie 6-miesięczny staż w National Taiwan University, gdzie dołączy do grupy prof. Kevina C.-W. Wu z Functional Nanoporous Materials Laboratory.

W trakcie pobytu dr hab. Izabela Jośko, prof. uczelni będzie zajmować się projektowaniem i syntezą nano-szkieletów metaliczno-organicznych reagujących nad bodźce w celu ich zastosowania do nawożenia i ochrony roślin.

Stypendia ułatwiają mobilność akademicką pomiędzy regionem V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) a Tajwanem, zapewniając wsparcie finansowe pracownikom naukowym, na prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie.

Serdecznie gratulujemy!