Dni Kierunku Turystyka i Rekreacja. Zaproszenie na konferencję w dniu 15.11.2022 r.

 

Dziekan, Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Rada Programowa Kierunku Turystyka i Rekreacja i pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

zapraszają: studentów oraz interesariuszy zewnętrznych

 

na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku

TURYSTYKA I REKREACJA

 

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2022rw sali konferencyjnej Agro II.

 

Program konferencji – godz. 13:00-15:00:

  • Otwarcie konferencji i powitanie gości
  • Wystąpienia interesariuszy zewnętrznych
  • Wystąpienie przedstawiciela Biura Mobilności Akademickiej
  • Informacja o działalności Studenckiego Koła Naukowego Turystyczno-Krajoznawczego
  • Wystąpienia studentów odbywających praktyki zagraniczne
  • Wystąpienia studentów i pracowników, którzy wyjeżdżali w ramach Programu Erasmus+
  • Informacje o projektach realizowanych w Katedrze Turystyki i Rekreacji
  • Prezentacja celu i programu kształcenia, zasad dyplomowania na kierunku oraz projektów realizowanych w ramach kształcenia
  • Opinie i uwagi studentów dotyczące programu kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja

 

W imieniu organizatorów

 

prof. dr hab. Barbara Kołodziej                                dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii                       Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku

 

Pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji