Dni Kierunku leśnictwo i agroleśnictwo. Zaproszenie na konferencję w dniu 08.11.2022 r.

ZAPROSZENIE

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Prodziekan oraz Rady Programowe ds. Kierunku Leśnictwo i Agroleśnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają

pracowników

studentów

oraz interesariuszy zewnętrznych

na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach leśnictwo (studia pierwszego stopnia w UP) i agroleśnictwo (studia drugiego stopnia w UP).
Konferencja odbędzie się 8 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Agro II.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Część I

10.00-10.05    Otwarcie konferencji i powitanie gości

występ Zespół Sygnalistów Myśliwskich „ORION” przy UP w Lublinie

 

10.05-10.20    Prezentacja kierunku leśnictwo (cel i program kształcenia, zasady dyplomowania, propozycje tematów prac projektowych)

 

10.20-10.35    Prezentacja kierunku agroleśnictwo (cel i program kształcenia, zasady dyplomowania, propozycje tematów prac magisterskich)

 

10.35-10.45    Działalność Studenckiego Koła Naukowego Leśników

 

10.45-11.00    Wykład „Rzadkie i chronione gatunki zwierząt występujące w lasach” (Tomasz Wąsik, p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalnego Konserwatora Przyrody w Lublinie)

 

11.00-11.15    Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (Izabela Andryszczyk)

Wykład „Wypas owiec w systemie sylwopastoralnym w otulinie zespołu zamkowo-parkowego Zamku w Janowcu” (Filip Jaroszyński, p.o. Kierownika Oddziału Zamek w Janowcu)

 

11.15-11.35    Dyskusja z udziałem interesariuszy zewnętrznych

 

11.35-11.45    Prezentacja Programu Erasmus+ (Biuro Mobilności Akademickiej)

 

11.45-11.55    Wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+ (Olga Rzeszutek)

 

11.55              Zamknięcie oficjalnej części konferencji

 

Część II (spotkanie ze studentami)

12.00-12.20     Opinie i uwagi studentów dotyczące programu i planu studiów na kierunkach leśnictwo i agroleśnictwo

 

 

W imieniu Organizatorów

 

prof. dr hab. Danuta Urban

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Leśnictwo

 

dr hab. Mariusz Kulik, prof. UP

Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Agroleśnictwo

 

Zaproszenie wersja PDF