Dni Kierunku – konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach TURYSTYKA I REKREACJA oraz EKONOMIA

Dni Kierunku

Ekonomia oraz Turystyka i Rekreacja

 Zaproszenie na konferencję w dniu 08.11.2023 r. 

Dziekan, Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Rada Programowa Kierunku Ekonomia oraz Rada Programowa Kierunku Turystyka i Rekreacja zapraszają: pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych na konferencję poświęconą

kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach

 TURYSTYKA I REKREACJA

oraz

EKONOMIA

 

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Agro II, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Program konferencji:

10.00   Otwarcie konferencji i powitanie gości

10.10   Prezentacja celu i programu kształcenia oraz zasad dyplomowania na  kierunku Ekonomia oraz Turystyka i Rekreacja

10.30   Wystąpienia interesariuszy zewnętrznych

11.20   Wystąpienie przedstawiciela Biura Mobilności Akademickiej

11.40   Wystąpienia studentów z zagranicy przebywających na UP w Lublinie   w ramach Programu Erasmus+

12.00   Wystąpienie przedstawiciela Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

12.15   Informacja o działalności Studenckich Kół Naukowych

12.30   Zakończenie I części konferencji

12.40   Opinie i uwagi studentów dotyczące programu kształcenia na kierunku Ekonomia oraz Turystyka i Rekreacja

13.00    Zakończenie konferencji

 

W imieniu organizatorów

prof. dr hab. Barbara Kołodziej                                     dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii                            Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 

dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni                               dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni

Przewodnicząca Rady Programowej                             Przewodnicząca Rady Programowej

Kierunku Ekonomia                                                     Kierunku Turystyka i Rekreacja

 

Dr hab. Joanna Hawlena, prof. uczelni

Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji