Dni Kierunku Ekonomia. Zaproszenie na konferencję w dniu 15.11.2022 r.

Dziekan, Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii oraz Rada Programowa Kierunku Ekonomia

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają: pracowników, studentów

oraz interesariuszy zewnętrznych

na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku

EKONOMIA

 

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2022r. w sali konferencyjnej Agro II.

 

Program konferencji:

10.00  Otwarcie konferencji i powitanie gości

10.10  Prezentacja celu i programu kształcenia oraz zasad dyplomowania na kierunku Ekonomia

10.25  Wystąpienie przedstawiciela Biura Mobilności Akademickiej

10.40  Wystąpienie przedstawiciela Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

10.50  Informacja o działalności Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości i Finansów

11.00  Wystąpienia studentów z zagranicy przebywających na UP w Lublinie w ramach Programu Erasmus+

11.15  Wystąpienia interesariuszy zewnętrznych

11.30  Zakończenie I części konferencji

11.35  Opinie i uwagi studentów dotyczące programu kształcenia na kierunku Ekonomia

 

W imieniu organizatorów

 

prof. dr hab. Barbara Kołodziej                                dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii                       Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 

dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Ekonomia

 

Zaproszenie Dni Kierunku Ekonomia