Dni Kierunku agrobiznes, rolnictwo i bioinżynieria. Zaproszenie na konferencję w dniu 09.11.2022 r.

Konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach agrobiznes, rolnictwo i bioinżynieria

 

ZAPROSZENIE

 

Dziekan i Prodziekani Wydziału Agrobioinżynierii oraz Rady Programowe ds. Kierunków Agrobiznes, Rolnictwo i Bioinżynieria zapraszają: pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych
na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunkach agrobiznes, rolnictwo i bioinżynieria

 

Konferencja odbędzie się 09 listopada 2022r. w sali konferencyjnej Agro II, w godzinach od 10.00 do 12.00

 

Program konferencji:

 

10.00  otwarcie konferencji i powitanie gości

10.10  prezentacja celu i programu kształcenia oraz zasad dyplomowania na kierunkach agrobiznes, rolnictwo i bioinżynieria

10.30  informacja o udziale studentów w programie ERASMUS+

10.45  informacja o działalności studentów w kołach naukowych

11.00  wystąpienia interesariuszy zewnętrznych

11.20  zakończenie I części konferencji

11.30  Spotkanie Rad Programowych ze studentami kierunków agrobiznes, rolnictwo i bioinżynieria: opinie i uwagi dotyczące planów studiów

12.00  zakończenie konferencji

 

 

W imieniu organizatorów

 

prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 

dr hab. Małgorzata Haliniarz prof. uczelni

Przewodnicząca Rady Programowej ds. kierunku Rolnictwo

 

dr hab. Piotr Kraska prof. uczelni

Przewodniczący Rady Programowej ds. kierunku Agrobiznes

 

dr hab. Sylwia Okoń prof. uczelni

Przewodnicząca Rady Programowej ds. kierunku Bioinżynieria

 

Zaproszenie Dni Kierunku agrobiznes, rolnictwo i bioinżynieria