Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin – seminarium szkoleniowe

Seminarium odbędzie się w środę 9 listopada od godziny 9 do 14,30 w auli 103 CIW ul Głeboka 28.

 

Organizatorem seminarium jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.