Ankieta nt. jakości kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo  Studenci Wydziału Agrobioinżynierii,

 

W imieniu Pani Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. uczelni i Kolegium Dziekańskiego Wydziału Agrobioinżynierii uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety nt. „Ankieta oceniająca kształcenie zdalne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” wydanej w formie Zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 96/2021 z dnia 30 września 2021r. dotyczącej jakości kształcenia zdalnego w roku akademickim 2020/2021.

 

Ankieta skierowana jest do wszystkich studentów kierunków studiów realizowanych na naszym Wydziale i Uniwersytecie w roku akademickiego 2020/2021. Zależy nam, aby system nauki zdalnej umożliwiał kształcenia na jak najwyższym poziomie, w najbardziej przyjaznej dla studentów formie. Dlatego bardzo prosimy o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie.

 

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w MS Forms dostępnej dla Państwa w Wirtualnym Dziekanacie do dnia 26 października br.

 

 

Z poważaniem,

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej