“Agroleśnictwo – nowy kierunek produkcji w rolnictwie”

17 listopada 2022 roku na zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Agronomicznego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa,  dr Robert Borek z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych (IUNG-PIB), prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa wygłosił wykład pt. “Agroleśnictwo – nowy kierunek produkcji w rolnictwie”. W zebraniu uczestniczyli pracownicy naukowi Wydziału Agrobioinzynierii oraz studenci kierunku agoleśnictwo, rolnictwo i agrobiznes.

 

Na szczycie klimatycznym w Bonn (6-17 listopad 2017 r.) Grupa Konsultacyjna Międzynarodowych Ośrodków Badań nad Rolnictwem (CGIAR) uznała  agroleśnictwo jako najważniejszą z dziesięciu innowacji w rolnictwie, pozwalających przystosować się do zmian klimatu. Agroleśnictwo jest nowym, praktycznym kierunkiem gospodarowania łączącym zintegrowane użytkowanie gruntów z gospodarką leśną. Ten system gospodarowania, oparty jest na wykorzystaniu współzależności między roślinami zielnymi, drzewami  a także zwierzętami; jako „trójwymiarowy” sposób uprawy naśladuje naturę i prowadzi do zrównoważonego systemu produkcji. Systemy agroleśne są często spotykane w krajach cieplejszych, zaś w klimacie umiarkowanym prowadzi się obecnie m.in. uprawy alejowe, lasy pastwiskowe oraz  ogrody leśne pozwalające zniwelować powstające niekorzystne zmiany klimatyczne i zwiększające bioróżnorodność, produktywność roślin oraz przeciwdziałające degradacji i utracie żyzności gleby. Dodatkowo pozyskiwanie drewna i produktów pochodzących z drzew podnosi zyski rolników i przyczynia się do poprawy kondycji ekonomicznej gospodarstw rolnych.