Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do złożenia oferty w sprawie przeprowadzenia na podstawie umowy zlecenia badań sondażu diagnostycznego w terenie techniką ankiety bezpośredniej z narzuconym doborem próby badawczej w 3 województwach Polski oraz wprowadzaniem danych z ankiety do arkusza kalkulacyjnego w podziale na 2 części. Wykonawca ma samodzielnie wykonać odpowiednią ilości kopii ankiet oraz w pełni wypełnione dostarczyć do siedziby Zamawiającego (20-950 Lublin, ul. Akademicka 15, pok. 322) wraz z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Zapytanie ofertowe (.pdf / 402KB)
Zobacz
Wzór formularza oferty (.docx / 32KB)
Zobacz
Załącznik A - kwestionariusz ankiety (.pdf / 290KB)
Zobacz
Załącznik B - Plik arkusza kalkulcyjnego z formularzem do wprowadzania danych z ankiety (.xlsx / 11KB)
Zobacz
Załącznik C - Formularz notatki (.docx / 22KB)
Zobacz
Protokół z zapytania ofertowego (.pdf / 995kB)
Zobacz