Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie: Ochrona obiektów i mienia UP w Lublinie-nr sprawy