uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej

wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Centrum BadawczoWdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie”

Zobacz więcej