Іноземні абітурієнти

Практична інформація для іноземних кандидатів (навчання польською мовою)

НАБІР НА НАВЧАННЯ

  1. Іноземці можуть подати заявку на вступ на навчання на підставі:

– міжнародних угод на умовах, визначених цими угодами;

– контрактів, що укладаються з іноземними юридичними особами університетами на умовах, визначених цими контрактами;

– рішення міністра;

– рішення директора NAWA щодо його стипендіатів;

– адміністративного рішення ректора.

  1. Іноземці можуть бути прийняті на навчання, якщо:

– підтвердять свій стан здоров’я медичною довідкою про те, що не мають протипоказань до навчання;

– матимуть поліс медичного страхування на повний навчальний рік або європейську карту медичного страхування або застрахуються в Національному фонді охорони здоров’я відразу після приїзду на навчання.

  1. Іноземці можуть бути допущені до навчання, яке проводиться польською мовою, якщо:

– пройдуть річний підготовчий курс навчання польською мовою у закладах, визначених міністром, відповідальним за вищу освіту, або

– матимуть сертифікат про знання польської мови, виданий Державною комісією з підтвердження знання польської мови як іноземної, або

– отримають підтвердження від Природничого університету у Любліні про те, що їх підготовка та рівень знання польської мови дозволяють їм навчатися польською мовою.

  1. Іноземці можуть навчатися, якщо вони мають сертифікат або диплом, визнаний в Республіці Польща як документ, що дає їм право подавати заявку на вступ до навчання.

 

Сертифікати та дипломи, отримані за кордоном, повинні мати апостиль або бути легалізованими та перекладеними на польську мову присяжним перекладачем.

ПРИЙОМ НА ОСНОВІ РІШЕННЯ РЕКТОРА

Іноземці, які навчаються польською мовою на основі адміністративного рішення
ректора, стаття 323 абз. 1 пункт 6 Закону про вищу освіту та науку від 20 липня 2018 року (Законодавчий журнал, пункт 1668), можуть розпочати набір на умовах, визначених у постанові та зареєструватися в системі IRK як громадяни Польщі.
Ці іноземці можуть навчатися на підставі оплати за навчання або бути звільненими від оплати.
Оплата за навчання на денній формі польською мовою не стягується згідно із Законом з:

1) іноземця – громадянина держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) – сторін угоди про Європейський економічний простір та членів їх сімей, які проживають на території Республіки Польща;
2) іноземця, якому надано дозвіл на постійне проживання у Польщі або довгострокове проживання в Європейському Союзі;
3) іноземця, якому надано дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 159 розділу 1 або статті 186, розділу 1, пункту 3 або 4 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року (Законодавчий журнал 2017 року, пункти 2206, 2282 та пункти 107, 138 та 771 2018 року);
4) іноземця, який має статус біженця, наданий у Республіці Польща або користується тимчасовим чи додатковим захистом на території Республіки Польща;
5) іноземця – власника сертифіката, що підтверджує знання польської мови як іноземної, зазначеної у статті 11а (2) Закону від 7 жовтня 1999 року про польську мову (Журнал законів 2018 року, пункт 931), принаймні на рівні володіння мовою С1. Документ, який це підтверджує – сертифікат, виданий Державною комісією з підтвердження знання польської мови як іноземної.
6) власника Карти поляка або особи, якій було видано рішення, що підтверджує польське походження;
7) іноземця, який є подружжям, вихованцем або нащадком громадянина Республіки Польща, що проживає на території Республіки Польща.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Документи слід подати у приймальні комісії обраних Вами факультетів:
–   особисто
–   переслати поштою чи кур’єрською службою
–   за посередництвом уповноваженої особи, за наявності у неї письмового доручення від кандидата

Адреси приймальних комісій усіх факультетів знаходяться на сайті в закладці «Для кандидатів»

1.    Заява про зарахування на навчання (згенерована інтернет-системою), яку після реєстрації у системі та отримання інформації про зарахування на навчання, можна роздрукувати з особистого акаунту.

2.    Кандидатам, які мають польське походження, слід надати документ, який це підтверджує.

3.    Ксерокопія дійсної Карти поляка/Карти сталого побиту, за наявності такої у кандидата (оригінал лише показати).

4.    Згода батьків/опікунів неповнолітньої особи на навчання у Природничому університеті у Любліні: Zgoda rodziców na podjęcie studiów

5.    Апостильована копія свідоцтва чи атестату про закінчення середньої освіти/диплому чи іншого, отриманого за кордоном документу (оригинал показати) з завіреним (присяжним) перекладом у випадку, якщо документ (свідоцтво/диплом) був виданий навчальним закладом, який діє в системі освіти держави-учасниці Гаазької конвенції з 5 жовтня 1961 р. «Про відміну вимог легалізації державних закордонних документів. Дипломи видані в Україні, тобто державі, з якою Польща має підписану міжнародну угоду, не вимагають легалізації і визнаються управлінням освіти на основі діючого правового врегулювання.

6.    Документ, що підтверджує знання польської мови на рівні, який дозволяє розпочати навчання у Природничому університеті у Любліні польською мовою: сертифікат, виданий комісією з сертифікації знання польської мови, як іноземної; закінчений річний підготовчий курс польської мови; атестат про середню освіту чи свідоцтво про закінчення школи за кордоном, де предмети викладались польською мовою.

7.    Ксерокопія страхового полісу (на випадок хвороби та від наслідків нещасних випадків) на час навчання в Польщі або заява іноземця про його згоду на добровільне страхування у Національному Фонді Здоров’я, яке розпочнеться з початком навчання у вузі. Університет бере на себе зобов’язання сплати страхові внески за осіб, які мають задокументоване польське походження (згідно з положеннями закону про репатріацію).

8.    Медична довідка про відсутність протипоказань для навчання на обраному напрямі навчання;

9.    Ксерокопія закордонного паспорта (лише сторінка з фотокарткою та серією/номером) – оригінал лише показати;

10.    Фото для електронного студентського посвідчення (ELS) в електронній версії: розміром 300х375 пікселів у довільному форматі JPG, де максимальний ромір файла з фотографією не повинен перевищувати 1 мгб. Кандидат, якого зараховано на навчання, повинен долучити фото до ELS на своєму реєстраційному акаунті, а також роздрукувати анкету-заявку на видання електронного студентського посвідчення.

12.    Документ, що підтверджує здійснення оплати за процедуру кваліфікаційного оцінювання і документ про оплату за студентське посвідчення (оплату слід внести на індивідуальний рахунок, наданий під час реєстрації у системі: 22 зл за студентське посвідчення).

13.    Декларація про вибір мови навчання та додаткових предметів, роздрукована із системи IRK.

14.  Копія рішення директора NAWA про надання стипендії та звільнення від оплати за навчання. 

15.  Умова між студентом та Природничим університетом у Любліні у 2 екземплярах, де у письмовій формі прописані умови про вартість оплати за навчання (стосується тільки тих абітурієнтів, які навчатимуться на платній формі).

Усі документи іноземною мовою слід перекласти на польську мову. Переклад має бути завірений присяжним перекладачем чи польським консулом у державі, в якій він був виданий.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Оплата за реєстрацію в системі IRK становить 85 злотих.

Оплата для іноземців, які розпочинають навчання на платній формі, становить 6000 тисяч злотих за рік; вартість навчання на напрямку ветеринарія становить 20 000 злотих за рік.

Кандидати, які знаходяться у складному матеріальному становищі, можуть подати заяву з проханням зменшити оплату за навчання. 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

1. Іноземці з держав-членів ЄС або Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – учасники Угоди про Європейський економічний простір можуть користуватися безкоштовними послугами охорони здоров’я за умови наявності європейської картки медичного страхування. Якщо вони не мають права на страхування у своїй країні проживання, вони повідомляють про це, і будуть застраховані університетом на умовах, що застосовуються до польських студентів.

2. Іноземці з інших країн можуть отримати право користуватися послугами охорони здоров’я, що фінансуються з державних фондів, підписавши договір на добровільне медичне страхування з Національним фондом охорони здоров’я.
Укладення договору передбачає придбання страховки та сплату щомісячного внеску за медичне страхування. Іноземець може оформити страховий поліс у своїй країні або в Польщі на випадок хвороби або нещасного випадку на період навчання у Польщі.

3. Іноземці із задокументованим польським походженням у положенні про репатріацію можуть мати право користуватися безкоштовними пільгами на охорону здоров’я за рахунок державних коштів, якщо вони добровільно страхуються шляхом укладення угоди з Національним фондом охорони здоров’я. Внески за медичне страхування оплачує університет.

4. Іноземці, зацікавлені медичним страхуванням, повинні звернутися у Відділ соціальних справ студентів, Люблін, вул. Лангевіча 6, каб. 17 (для отримання детальної інформації та узгодження формальностей).
Інформацію про добровільне медичне страхування для іноземців можна отримати в Національному фонді охорони здоров’я:

http://www.nfz-lublin.pl/dobrowolne_ubbezpieczenie_zdrowotne
Люблінське відділення
вул. Школьна 16
20-124 Люблін
тел. 81 531-05-00
Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 16.00

Правова основа:
1. Закон про репатріацію від 9 листопада 2000 р. (Журнал законів No 106, п. 1118, ст. 5).
2. Закон про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, від 27
серпня 2004 р. (Журнал законів № 210, пункт 2135, зі змінами) пункт 14.

СТИПЕНДІЙНІ ПРОГРАМИ NAWA

NAWA – це спеціальна установа, яка підтримує мобільність між університетами та дослідницькими центрами. Для цього були розпочаті спеціальні програми для іноземних студентів, а також було започатковано стипендії, що дозволяють не лише виїзд, але й акліматизацію в іншій країні. Науковий обмін має велике значення у розвитку світової промисловості та технологій, він також підтримує вільний потік інформації.

Ідея програм обміну та стипендій для іноземних студентів полягає насамперед у підтримці їх особистого розвитку та міжнародної освіти. Ми запрошуємо вас ознайомитись із широким спектром можливостей, які NAWA підготувала для студентів університетів, які хочуть набратися досвіду, налагодити нові контакти та добре розпочати своє професійне життя.

Ознайомтеся із пропозицією Національної агенції академічного обміну (NAWA): Стипендійні програми для іноземних студентів