Research Discipline Councils

Rada Dyscypliny Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo:

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej
tel. 81-445-66-79
e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35
e-mail: anna.szczepanowska@up.lublin.pl

 
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

  Skład osobowy:

  1. prof. dr hab. Barbara Kołodziej – przewodnicząca
  2. dr hab. Katarzyna Golan –z-ca przewodniczącej
  3. prof. dr hab. Aleksandra Badora
  4. prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  5. prof. dr hab. Andrzej Borowy
  6. prof. dr hab. Halina Buczkowska
  7. prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
  8. prof. dr hab. Tadeusz Filipek
  9. prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
  10. prof. dr hab. Hanna Klikocka
  11. prof. dr hab. Teresa Korniłowicz-Kowalska
  12. prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  13. prof. dr hab. Danuta Kozak
  14. prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
  15. prof. dr hab. Bożena Łagowska
  16. prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak
  17. prof. dr hab. Barbara Sawicka
  18. prof. dr hab. Halina Smal
  19. prof. dr hab. Marianna Warda
  20. prof. dr hab. Andrzej Woźniak
  21. prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
  22. dr hab. Sylwia Andruszczak
  23. dr hab. Marta Bik-Małodzińska
  24. dr hab. Justyna Bohacz
  25. dr hab. Marzena Brodowska
  26. dr hab. Maja Bryk
  27. dr hab. Mirosława Chwil
  28. dr hab. Wojciech Durlak
  29. dr hab. Katarzyna Dzida
  30. dr hab. Barbara Futa
  31. dr hab. Dorota Gawęda
  32. dr hab. Aleksandra Głowacka
  33. dr hab. Edyta Górska-Drabik
  34. dr hab. Robert Gruszecki
  35. dr hab. Małgorzata Haliniarz
  36. dr hab. Elżbieta Harasim
  37. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska
  38. dr hab. Zbigniew Jarosz
  39. dr hab. Jolanta Joniec
  40. dr hab. Magdalena Kapłan
  41. dr hab. Piotr Kiczorowski
  42. dr hab. Katarzyna Kmieć
  43. dr hab. Sławomir Kocira
  44. dr hab. Izabela Kot
  45. dr hab. Piotr Kraska
  46. dr hab. Ewa Król
  47. dr hab. Beata Król
  48. dr hab. Anna Krzepiłko
  49. dr hab. Mariusz Kulik
  50. dr hab. Adam Kuzdraliński
  51. dr hab. Sławomir Ligęza
  52. dr hab. Halina Lipińska
  53. dr hab. Marzena Masierowska
  54. dr hab. Renata Matraszek-Gawron
  55. dr hab. Władysław Michałek
  56. dr hab. Elżbieta Mielniczuk
  57. dr hab. Agnieszka Najda
  58. dr hab. Sylwia Okoń
  59. dr hab. Edyta Paczos-Grzęda
  60. dr hab. Tadeusz Paszko
  61. dr hab. Elżbieta Patkowska
  62. dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko
  63. dr hab. Jacek Pranagal
  64. dr hab. Roman Prażak
  65. dr hab. Leszek Rachoń
  66. dr hab. Krzysztof Różyło
  67. dr hab. Andrzej Sałata
  68. dr hab. Monika Skowrońska
  69. dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz
  70. dr hab. Zbigniew Stropek
  71. dr hab. Danuta Sugier
  72. dr hab. Mariusz Szmagara
  73. dr hab. Paweł Szot
  74. dr hab. Agata Święciło
  75. dr hab. Przemysław Tkaczyk
  76. dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko
  77. dr hab. Danuta Urban
  78. dr hab. Teresa Wyłupek
  79. dr hab. Ewa Zalewska
  80. dr hab. Grażyna Zawiślak
  81. dr hab. Beata Zimowska
  82. dr hab. Jadwiga Żebrowska
  83. dr hab. Grażyna Żukowska

Rada Dyscypliny Weterynaria

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Weterynaria

Prof. dr hab. Marta Kankofer
tel. 81-445-66-08; e-mail: 
marta.kankofer@up.lublin.pl
 
Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Agata Rutkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
 
 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Weterynaria

  1. Prof. dr hab.Marta Kankofer – Przewodnicząca Rady Dyscypliny
  2. Dr hab. Iwona Puzio 
  3. Prof. dr hab. Łukasz Adaszek
  4. Prof. dr hab. Marcin Arciszewski
  5. Prof. dr hab. Ireneusz Balicki
  6. Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki                       
  7. Prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu
  8. Prof. dr hab. Cezary Kowalski 
  9. Prof. dr hab. Leszek Krakowski 
  10. Prof. dr hab. Antonina Sopińska
  11. Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
  12. Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
  13. Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
  14. Prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra
  15. Prof. dr hab. Andrzej Wernicki 
  16. Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk  
  17. Dr hab. Marek Bieńko
  18. Dr hab. Mariola Bochniarz
  19. Dr hab. Adam Brodzki
  20. Dr hab. Piotr Brodzki
  21. Dr hab. Artur Burmańczuk
  22. Dr hab. Roman Dąbrowski
  23. Dr hab. Marta Dec
  24. Dr hab. Sebastian Gnat
  25. Dr hab. Leszek Guz
  26. Dr hab. Łukasz Jarosz
  27. Dr hab. Małgorzata Kapica
  28. Dr hab. Witold Kędzierski
  29. Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
  30. Dr hab. Sylwester Kowalik
  31. Dr hab. Łukasz Kurek
  32. Dr hab. Piotr Listos
  33. Dr hab. Krzysztof Lutnicki
  34. Dr hab. Beata Łebkowska-Wieruszewska
  35. Dr hab. Wojciech Łopuszyński
  36. Dr hab. Jacek Madany
  37. Dr hab. Agnieszka Marek
  38. Dr hab. Siemowit Muszyński
  39. Dr hab. Aneta Nowakiewicz
  40. Dr hab. Waldemar Paszkiewicz
  41. Dr hab. Izabela Polkowska
  42. Dr hab. Andrzej Puchalski
  43. Dr hab. Renata Pyz-Łukasik
  44. Dr hab. Radosław Radzki
  45. Dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak
  46. Dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak
  47. Dr hab. Marcin Szczepanik
  48. Dr hab. Marek Szczubiał
  49. Dr hab.Tomasz Szponder
  50. Dr hab. Anna Śmiech
  51. Dr hab. Iwona Taszkun
  52. Dr hab. Marcin Tatara
  53. Dr hab. Ewa Tomaszewska
  54. Dr hab. Joanna Wessely – Szponder
  55. Dr hab. Marta Wójcik
  56. Dr hab. Anna Zacharko – Siembida

Rada Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

Prof. dr hab. Brygida Ślaska
tel. 81-445-68-98; e-mail: brygida.slaska@up.lublin.pl

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych

Mgr inż. Urszula Polak, starszy specjalista, tel. 81-445-67-95
e-mail: urszula.polak@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Zootchnika i Rybactwo

  Skład Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

  1. prof.  dr hab Brygida Ślaska- Przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Bożena Kiczorowska  – Zastępca Przewodniczącej
  3. prof. dr hab. Marek Babicz
  4. prof. dr hab. Joanna Barłowska
  5. prof. dr hab. Antoni Brodacki
  6. prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
  7. prof. dr hab. Grzegorz Borsuk
  8. prof. dr hab. Anna Chmielowiec – Korzeniowska
  9. prof. dr hab. Anna Czech
  10. prof. dr hab. Jerzy Demetraki –Paleolog
  11. prof. dr hab. Mariusz Florek
  12. prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
  13. prof. dr hab. Magdalena Gryzińska
  14. prof dr hab. Iwona Janczarek
  15. prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
  16. prof. dr hab. Renata Klebaniuk
  17. prof. dr hab. Jolanta Król
  18. prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień
  19. prof. dr hab. Antoni Lipiec
  20. prof. dr hab. Anna Litwińczuk
  21. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
  22. prof. dr hab. Bożena Nowakowicz – Dębek
  23. prof. dr hab. Katarzyna Ognik
  24. prof. dr hab. Anna Stachurska
  25. prof. dr hab. Bogdan Szostak
  26. prof. dr hab. Leszek Tymczyna
  27. prof. dr hab. Grzegorz Zięba
  28. dr hab. Justyna Batkowska prof. czelni
  29. dr hab. Aneta Brodziak prof. uczelni
  30. dr hab. Monika Budzyńska prof. uczelni
  31. dr hab. Witold Chabuz prof. uczelni
  32. dr hab. Piotr Czyżowski prof. uczelni
  33. dr hab. Piotr Domaradzki prof. uczelni
  34. dr hab. Marian Flis prof. uczelni
  35. dr hab. Magdalena Gryzińska prof. uczelni
  36. dr hab. Andrzej Jakubczak prof. uczelni
  37. dr hab. Ewa Januś prof. uczelni
  38. dr hab. Jarosław Kamieniak prof. uczelni
  39. dr hab. Anna Kasprzyk prof. uczelni
  40. dr hab. Magdalena Krauze prof. uczelni
  41. dr hab. Jerzy Lechowski prof. uczelni
  42. dr hab. Krzysztof Olszewski prof. uczelni
  43. dr hab. Iwona Rozempolska- Rucińska prof. uczelni
  44. dr hab. Piotr Skałecki prof. uczelni
  45. dr hab. Katarzyna Strzelec prof. uczelni
  46. dr hab. Mirosław Karpiński prof. uczelni
  47. dr hab. Monika Kędzierska – Matysek
  48. dr hab. Henryk Krukowski
  49. dr hab. Michał Pluta prof. uczelni
  50. dr hab. Wioletta Samolińska prof. uczelni
  51. dr hab Katarzyna Tajchman prof. uzelni
  52. dr hab. Izabela Wilk prof uczelni
  53. dr hab. Łukasz Wlazło prof. uczelni

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
tel. 81-445-69-09; e-mail: Krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Marianna Michałek, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: marianna.michalek@up.lublin.pl
 
 • skład osobowy Rady Dyscypliny Inżynieia środowiska, górnictwo i energetyka

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski- przewodniczący            
  2. Prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska   
  3. Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
  4. Dr hab. Marta Bik-Małodzińska
  5. Dr hab. Andrzej Bochniak  
  6. Dr hab. Antoni Grzywna  
  7. Dr hab. Magdalena Kachel  
  8. Dr hab. Jacek Kapica  
  9. Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko   
  10. Dr hab. Artur Kraszkiewicz
  11. Dr hab. Zbigniew Krzysiak 
  12. Dr hab. Przemysław Leń
  13. Dr hab. Sławomir Ligęza  
  14. Dr hab. Grzegorz Maj 
  15. Dr hab. Michał Marzec 
  16. Dr hab. Andrzej Mazur 
  17. Dr hab. Tomasz Oniszczuk  
  18. Dr hab. Wojciech J. Przystupa 
  19. Dr hab. Tomasz Słowik
  20. Dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz
  21. Dr hab. inż. Anna Stankiewicz
  22. Dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz   
  23. Dr hab. Grzegorz Zając 
  24. Dr hab. Grażyna Żukowska

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk prof. uczelni
tel. 81-445-69-09
e-mail: arkadiusz.matwijczuk@up.lublin.pl

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

  (wg. stanu na 1.12.2019 r.)

  1. dr hab. Arkadiusz Matwijczuk prof. uczelni – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Bożena Denisow
  3. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska
  4. prof. dr hab. Tomasz Mieczan
  5. prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
  6. prof. dr hab. Agnieszka Sujak
  7. dr hab. Małgorzata Adamczuk prof. uczelni
  8. dr hab. Marta Arczewska prof. uczelni
  9. dr hab. Adam Bownik prof. uczelni
  10. dr hab. Edyta Buczyńska prof. uczelni
  11. dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog
  12. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski prof. uczelni
  13. dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak prof. uczelni
  14. dr hab. Agata Konarska prof. uczelni
  15. dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka prof. uczelni
  16. dr hab. Agnieszka Kubik- Komar
  17. dr hab. Renata Matraszek-Gawron prof. uczelni
  18. dr hab. Wojciech Pęczuła prof. uczelni
  19. dr hab. Magdalena Pogorzelec
  20. dr hab. Jacek Rechulicz
  21. dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz prof. uczelni
  22. dr hab. Aneta Strachecka prof. uczelni
  23. dr hab. Robert Stryjecki
  24. dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk
  25. dr hab. Siemowit Muszyński prof. uczelni
  26. dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. uczelni
  27. dr hab. Adam Waśko prof. uczelni   

Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw
tel. 81-462-33-06       
e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

 • Skałd osobowy Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

  1. prof. dr hab. Waldemar Gustaw – przewodniczący
  2. dr hab. Michał Świeca prof. uczelni – vice przewodniczący
  3. prof. dr hab. Barbara Baraniak
  4. prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
  5. prof. dr hab. Izabella Jackowska
  6. prof. dr hab. Jerzy Jamroz
  7.  prof. dr hab. Stanisław Mleko
  8. prof. dr hab. Joanna Barłowska
  9. prof. dr hab. Mariusz Florek
  10. prof. dr hab. Anna Litwińczuk
  11. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
  12. dr hab. Paweł Glibowski  prof. uczelni
  13. dr hab. Aneta Brodziak prof. uczelni
  14. dr hab. Piotr Domaradzki prof. uczelni
  15. dr hab. Małgorzata Karwowska prof. uczelni
  16. dr hab. Dariusz  Kowalczyk prof. uczelni
  17. dr hab. Radosław Kowalski prof. uczelni
  18. dr hab. Jolanta Król prof. uczelni
  19. dr hab. Małgorzata Materska prof. uczelni
  20. dr hab. Urszula Pankiewicz prof. uczelni
  21. dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. uczelni
  22. dr hab. Piotr Skałecki prof. uczelni
  23. dr hab. Aldona Sobota prof. uczelni
  24. dr hab. Bartosz Sołowiej prof. uczelni
  25. dr hab. Joanna Stadnik prof. uczelni
  26. dr hab. Dariusz Stasiak prof. uczelni
  27. dr hab. Monika Sujka prof. uczelni
  28. dr hab. Dominik Szwajgier prof. uczelni
  29. dr hab. Adam Waśko prof. uczelni
  30. dr hab. Anna Winiarska-Mieczan prof. uczelni
  31. dr hab. Karolina Wójciak prof. uczelni
  32. dr hab. Urszula Złotek prof. uczelni
  33. dr hab. Anna Jakubczyk prof. uczelni
  34. dr hab. Monika Kędzierska-Matysek
  35. dr hab. Monika Kordowska-Wiater
  36. dr hab. Monika Karaś  
  37. dr hab. Adam Kuzdraliński prof. uczelni

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
tel. 81-445-69-09
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Mgr inż. Marianna Michałek, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35
e-mail: marianna.michalek@up.lublin.pl

 • Skład osobowy Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

  1. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko – przewodniczący
  2. Prof. dr hab. Dariusz Dziki
  3. Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska
  4. Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
  5. Prof. dr hab. Andrzej Marczuk
  6. Prof. dr hab. Wojciech Tanaś
  7. Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
  8. Dr hab. inż. Marek Boryga
  9. Dr hab. inż. Dariusz Góral
  10. Dr hab. inż. Sławomir Juściński
  11. Dr hab. inż. Zbigniew Kobus
  12. Dr hab. inż. Sławomir Kocira
  13. Dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz
  14. Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak
  15. Dr hab. inż. Grzegorz Maj
  16. Dr hab. Tomasz Oniszczuk
  17. Dr hab. inż. Renata Różyło
  18. Dr hab. inż. Paweł Sobczak
  19. Dr hab. inż. Agnieszka Starek
  20. Dr hab. Marek Szmigielski
  21. Dr hab. inż. Anna Stankiewicz
  22. Dr hab. inż. Mariusz Szymanek
  23. Dr hab. inż. Beata Ślaska-Grzywna
  24. Dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz
  25. Dr hab. Grzegorz Zając