[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

12.09.2013

Hotel Mościcki **** Resort & Conference w Spale

 

SZANOWNI PAŃSTWO 

Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić plan KONFERENCJI POD TYTUŁEM:

„KULTUROWA I CYWILIZACYJNA TOŻSAMOŚĆ POLAKÓW"

Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.
Miejsce konferencji: Hotel Mościcki **** Resort & Conference w Spale

Termin konferencji: 12 - 14.09.2013 r.

 

[ KOMUNIKAT II ]

[ formularz rezerwacyjny ]

[ formularz zgłoszeniowy]

 


Celem planowanej konferencji jest podjęcie dyskusji, co oznacza dla współczesnego społeczeństwa słowo tradycja, jak rozumiemy rodzimość krajobrazu, czym jest tożsamość kulturowa, jak chronić krajobraz i zachować jego niepowtarzalny charakter w dobie postępującej urbanizacji. Problemy te wydają się niezwykle ważne w okresie ogromnych przemian kulturowych i świadomościowych współczesnych Polaków.


Zespół przygotowujący konferencję, składający się z naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, we współudziale z Lokalną Organizacją Turystyczną w Spale, pragnie właśnie w otoczeniu spalskiego krajobrazu, w obliczu dawnych kart historii, tak czytelnych w tej niewielkiej miejscowości, postawić to pytanie wszystkim zainteresowanym tematyką konferencji.


Konferencja planowana jest we wrześniu 2013 roku, w przededniu obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale. Termin ten nie jest przypadkowy, bowiem ma nawiązywać do tradycji miejsca i zapisanych w polskiej kulturze obyczajów, tak silnie związanych z obrzędami wiejskimi, w które od wieków włączały się elity. Tradycja i obrzędowość polska to w dużej mierze kultura wsi, dworu polskiego, uprawy7 ziemi i jej czczenia, oraz to co ją warunkuje, a więc przyroda Polski i jej tak zróżnicowane i nadal piękne krajobrazy, wyróżniające nasz kraj na de całej Europy.


Na tej swoistej bazie wyrosły nowe zjawiska kulturowe, dziś może silniej odbierane przez ogół społeczeństwa jako te zespalające Polaków. Rok 2012 pokazał jak ważną więź kulturową odczuwamy w obliczu międzynarodowych rozgrywek sportowych (Igrzyska olimpijskie w Londynie, Euro 2012), jak ważny jest dla nas wizerunek w obliczu przedstawicieli całego świata oraz opinia o nas jako o nowoczesnym państwie, które z jednej strony napawa nas dumą ale w którym tak wiele jeszcze mamy do zrobienia. Wszystkie te zagadnienia warte są omówienia i w tym, stricte współczesnym ujęciu zjawisko polskości chcielibyśmy także omówić.


Zdefiniowanie poglądów na ten temat przez interdyscyplinarne grono naukowców i wyciągnięcie stosownych wniosków, w opinii zespołu inicjującego konferencję, pozwoli na bardziej świadome działania, mające na celu kształtowanie właściwych postaw i działań dla ochrony naszej tożsamości i budowy nowoczesnego, ale dumnego ze swych korzeni i dorobku kulturowego kraju.
 

 

« wstecz