[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1592 rekordów
« 1[ 2 ]34567 z 64 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
mgr inż. Banasiewicz Ireneusz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-69-73
mgr inż. Banaszak Agnieszka Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
prof. dr hab. Baran Stanisław Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-54 Brak e-maila
prof. dr hab. Baraniak Barbara Katedra Biochemii i Chemii Żywności 81-462-33-23
dr inż. Baranowska-Wójcik Ewa Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 81-462-33-94
prof. dr hab. Barłowska Joanna Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych 81-445-68-63
- Barszczuk Agata Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr hab. inż. Bartnik Grzegorz Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-65
mgr inż. Bartnik Magdalena Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji 81-531-96-64
dr inż. Baryła Piotr Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-96-78
mgr Baryła Kamila Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-60-99
prof. dr hab. Baryła Ryszard Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 81-445-67-01 Brak e-maila
mgr Barzycka Romana Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr hab. Batkowska Justyna Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa 81-445-67-39
mgr inż. Bazewicz Konrad Pracownia Doradztwa Rolniczego 81-445-67-25
dr inż. Bąkowski Maciej Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 81-445-67-03
mgr Bedliński Marcin Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-61-33 Brak e-maila
- Bednarczyk Jolanta Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - Brak e-maila
prof. dr hab. Bednarek Wiesław Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej - Brak e-maila
dr Bednarska Bożena Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-62-09
mgr inż. Bednarz Aneta Dział Finansowo-Księgowy 81-445-68-12
mgr inż. Bednarz Joanna Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 81-524-81-05
dr Beeger Sławomir Zakład Gospodarki Łowieckiej 81-445-67-79
mgr inż. Beeger Magdalena Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji 81-531-96-65
dr inż. Beer-Lech Karolina Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-64
« 1[ 2 ]34567 z 64 »