UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 

Lublin, ul. Akademicka 13

 

 

PRZEDMIAR

 

 

Nazwa inwestycji

:

Roboty rem.- malarskie w DS" Cebion"

 

 

:

Lublin, ul. Langiewicza 6

 

Inwestor

:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 

Adres inwestora

:

Lublin, ul. Akademicka 13

 

Branża

:

budowlana

 

Sporządził

:

mgr inż Cezary Drozd

 

DATA OPRACOWANIA

:

2014-05-08

 

Data opracowania
2014-05-08

 

Data zatwierdzenia

 

PRZEDMIAR - Roboty remontowo- malarskie w pokojach oraz pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Roboty rem.- malarskie w DS " Cebion"

1

 

Prace remontowe w pokojach

1.1

 

Roboty remontowo- malarskie

1
d.1.1


wycena indywidualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli do 60 pokojów

kpl.

 

 

 

 

60

kpl.

60.000

 

 

 

 

 

RAZEM

60.000

2
d.1.1

KNR-W 4-01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2

 

 

 

 

poz.9

m2

1238.058

 

 

 

 

 

RAZEM

1238.058

3
d.1.1

KNR 4-01 0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

4
d.1.1

KNR 4-01 0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

 

 

 

 

20.00

m2

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

5
d.1.1

KNR 4-01 0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

 

 

 

 

10.00

m2

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

6
d.1.1

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 

 

 

 

poz.9+poz.10

m2

4371.703

 

 

 

 

 

RAZEM

4371.703

7
d.1.1

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych

m2

 

 

 

 

poz.9

m2

1238.058

 

 

 

 

 

RAZEM

1238.058

8
d.1.1

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych

m2

 

 

 

 

poz.10

m2

3133.645

 

 

 

 

 

RAZEM

3133.645

9
d.1.1

KNR 4-01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych sufitów
SUMA Pokoi- 60 szt

m2

 

 

 

 

Pokoje-52st

 

 

 

 

 

(4.30*5.0)*52

m2

1118.000

 

 

 

Pokoje na VI p. od strony tarasu - 8szt

 

 

 

 

 

(2.96*5.07)*8

m2

120.058

 

 

 

 

 

RAZEM

1238.058

10
d.1.1

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych ścian
SUMA Pokoi- 60 szt

m2

 

 

 

 

Pokoje- 52 szt

 

 

 

 

 

2.86*2*(4.30+5.0)*52

m2

2766.192

 

 

 

Pokoje na VI p. od strony tarasu - 8szt

 

 

 

 

 

2.86*2*(2.96+5.07)*8

m2

367.453

 

 

 

 

 

RAZEM

3133.645

11
d.1.1

Kalkulacja indywidualna

Szpachlowanie z pomalowaniem farbą olejną białą pasa o wym. 5 x140 cm pomiędzy ościeżnicą okienną a parapetem

m

 

 

 

 

1.40*60

m

84.000

 

 

 

 

 

RAZEM

84.000

12
d.1.1

KNR 4-01 1212-28- analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm- karnisze

m

 

 

 

karnisze

Pokoje-60 szt

 

 

 

 

 

4.00*60

m

240.000

 

 

 

 

 

RAZEM

240.000

13
d.1.1

KNR 4-01 1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych

m2

 

 

 

 

Pokoje - 60 szt

 

 

 

 

 

(0.2*0.6*2*11)*60

m2

158.400

 

 

 

 

 

RAZEM

158.400

14
d.1.1

KNR 4-01 1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

 

 

 

 

(1.80*2)*28

m

100.800

 

 

 

(1.80*2+2.86*2)*8*4

m

298.240

 

 

 

 

 

RAZEM

399.040

15
d.1.1

NNRNKB 202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.16

m2

72.000

 

 

 

 

 

RAZEM

72.000

16
d.1.1

NNRNKB 202 2804-03

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

 

 

 

pokoje

(0.5*2.4)*60

m2

72.000

 

 

 

 

 

RAZEM

72.000

17
d.1.1

NNRNKB 202 2809-05

Listwa osłaniająca aluminiowa- przy parapetach

m

 

 

 

 

2.40*60

m

144.000

 

 

 

 

 

RAZEM

144.000

18
d.1.1

Kalkulacja indywidualna

Wymiana kratek wentylacyjnych o wym. 23x17 cm w ścianach z cegieł w 60 pokojach

szt.

 

 

 

 

60

szt.

60.000

 

 

 

 

 

RAZEM

60.000

19
d.1.1


analiza indywidualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg możliwości Oferenta

m3

 

 

 

 

0.875

m3

0.875

 

 

 

 

 

RAZEM

0.875

1.2

 

Ułożenie podłogi z paneli w pokoju

20
d.1.2

KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)

m2

 

 

 

 

4.30*5.00*26+2.96*5.07*4

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

21
d.1.2

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.20

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

22
d.1.2

NNRNKB 202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm

m2

 

 

 

 

poz.20

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

23
d.1.2

NNRNKB 202 1132-02

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -3

m2

 

 

 

 

poz.20

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

24
d.1.2

Kalkulacja własna

Ułożenie folii pod panele

m2

 

 

 

 

poz.20

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

25
d.1.2

KNR 2-02 0610-05- analogia

Ułożenie mat pod panele

m2

 

 

 

 

poz.20

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

26
d.1.2

NNRNKB 202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. AC4 wraz z cokolikami przyściennymi z mdf minimum 19/40dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew

m2

 

 

 

 

poz.20

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

27
d.1.2

Kalk. indywi- dualna

Dostawa i montaż progów aluminiowych dł. 80,0cm

szt

 

 

 

 

30

szt

30.00

 

 

 

 

 

RAZEM

30.00

1.3

 

Cyklinowanie i lakierowanie posadzki w pokoju

28
d.1.3

KNR-W 4-01 0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2

m2

 

 

 

 

4.30*5.00*26+2.96*5.07*4

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

29
d.1.3


wycena indywidualna

Jednokrotne lakierowanie parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, uwypuklającym strukturę drewna

m2

 

 

 

 

poz.28

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

30
d.1.3


wycena indywidualna

Trzykrotne lakierowanie parkietów lakierem poliuretanowym jednoskładnikowym połysk do malowania powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie w obiektach
użyteczności publicznej

m2

 

 

 

 

poz.28

m2

619.029

 

 

 

 

 

RAZEM

619.029

31
d.1.3

KNR 4-01 0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego

m

 

 

 

 

(4.30+5.00)*2*26+(2.96+5.07)*2*4

m

547.840

 

 

 

 

 

RAZEM

547.840

32
d.1.3

KNR 4-01 0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi

szt.

 

 

 

 

30

szt.

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

33
d.1.3


analiza indywidualna

Transport złomu drewnianego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość wg możliwości Oferenta

t

 

 

 

 

poz.20*0.025*0.0165+547.84*0.0045 <listwy z pokojów z zerwanym parkietem>

t

2.721

 

 

 

poz.31*0.0045

t

2.465

 

 

 

 

 

RAZEM

5.186

1.4

 

Prace stolarskie w pokojach

34
d.1.4


wycena indywidualna

Wykonanie zabudów meblowych zgodnie z rys. zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

kpl.

 

 

 

 

60

kpl.

60.000

 

 

 

 

 

RAZEM

60.000

2

 

Malowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchennych

35
d.2

KNR 4-01 1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

 

 

 

 

<natryski małe> 1.78*1.13*5

m2

10.057

 

 

 

<natryski duże> (1.65*0.86+1.82*0.71+0.93*0.08)*2

m2

5.571

 

 

 

 

 

RAZEM

15.628

36
d.2

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi, impregnująco-gruntującymi (pod gładzie) - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.35

m2

15.628

 

 

 

 

 

RAZEM

15.628

37
d.2

NNRNKB 202 2014-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2

m2

 

 

 

 

<natryski małe> 1.78*1.13*5

m2

10.057

 

 

 

 

 

RAZEM

10.057

38
d.2

NNRNKB 202 2014-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2

m2

 

 

 

 

<natryski duże> (1.65*0.86+1.82*0.71+0.93*0.08)*2

m2

5.571

 

 

 

 

 

RAZEM

5.571

39
d.2

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi, impregnująco-gruntującymi (pod malowanie) - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.40

m2

25.996

 

 

 

 

 

RAZEM

25.996

40
d.2

KNR 4-01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

 

 

 

 

<natryski małe> 1.78*1.13*6

m2

12.068

 

 

 

<natryski duże> (1.65*0.86+1.82*0.71+0.93*0.08)*5

m2

13.928

 

 

 

 

 

RAZEM

25.996

41
d.2

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

<umywalnie> 2.47*2.05*6

m2

30.381

 

 

 

<kuchnie> (2.21*1.85+2.12*1.70-0.44*0.74+0.94*0.16)*6+(4.12*2.24-0.49*2.21)*6

m2

93.979

 

 

 

<wc> 2.66*1.68*6

m2

26.813

 

 

 

 

 

RAZEM

151.173

42
d.2

KNR 2-02 1505-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć (do malowania łazienek i kuchni) powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

<wejście do umywalni> 1.38*1.79*6

m2

14.821

 

 

 

<kabiny wc> (0.97*1.12+1.59*0.87)*6

m2

14.818

 

 

 

 

 

RAZEM

29.639

43
d.2

KNR 4-01 1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

 

 

 

 

160.00

m

160.000

 

 

 

 

 

RAZEM

160.000

44
d.2

KNR-W 4-01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2

 

 

 

 

poz.40+poz.41+poz.42

m2

206.808

 

 

 

 

 

RAZEM

206.808

3

 

Prace remontowe w holu na parterze i w portierni

45
d.3

KNR 2-02 2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (zakrycie szczelin przy sufitach z płyty gips.-karton. w kasetonach)

m2

 

 

 

 

(3.19+4.51)*0.08*2*2+(4.46+1.51)*0.08*2

m2

3.419

 

 

 

 

 

RAZEM

3.419

46
d.3

KNR 4-01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

poz.52+poz.53

m2

315.625

 

 

 

 

 

RAZEM

315.625

47
d.3

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 

 

 

 

poz.46

m2

315.625

 

 

 

 

 

RAZEM

315.625

48
d.3

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (pod gładzie) - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.52

m2

154.533

 

 

 

 

 

RAZEM

154.533

49
d.3

NNRNKB 202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

poz.48

m2

154.533

 

 

 

 

 

RAZEM

154.533

50
d.3

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (pod gładzie) - powierzchnie pionowe

m2

 

 

 

 

poz.53

m2

161.092

 

 

 

 

 

RAZEM

161.092

51
d.3

NNRNKB 202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

poz.50

m2

161.092

 

 

 

 

 

RAZEM

161.092

52
d.3

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów z profilami ciągnionymi (stosunek powierzchni ozdób do całej powierzchni sufitów do 10%) - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Krotność = 1.1

m2

 

 

 

hol

(17.33+1.20)*1.66+3.19*4.51*2+0.97*4.24+4.68*1.92*2+3.34*(1.35+1.20)+0.41*0.64*2+4.68*1.38*2+1.36*1.73+3.74*4.27+(2.47+1.23)*0.5*1.08+1.95*1.99

m2

127.777

 

 

portiernia

4.48*3.33+3.33*0.95+(3.33+4.48*2)*0.42+0.80*4.39

m2

26.756

 

 

 

 

 

RAZEM

154.533

53
d.3

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 

 

 

hol

(2.86+4.63+4.64)*2.58+(2.43+2.12)*0.5*0.60+1.56*2.12+0.75*2.58*3+0.53*2.12+1.62*2.12+1.36*1.90+2.00*2.30+0.11*2.30+3.40*2.70+4.65*1.11*2+0.71*2.31*4+(0.62+0.52)*2.31+3.33*1.96+(0.63+0.81)*2*2.31+3.10*2.31+0.90*2.28+0.45*2.45+4.25+2.45+1.53*2.45+(0.51+0.46)*1.56+2.90*2.45

m2

125.026

 

 

portiernia

(2.80*2+0.15-1.31)*5.25-2.86*1.58+(2.86+1.58)*2*0.11+(2.80*2+0.44)*3.30-2.00*2.77-0.58*1.86+(2.58+2.77+2.58+0.58)*0.11-3.27*0.51-0.51*0.76+(3.27*2+1.32*2)*0.11+0.80*1.30*2

m2

35.052

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

160.078

 

 

potrącenia pow. porowatych

-[0.46*1.60*8+(0.60+0.65+0.68+0.69+0.60+0.66*4+0.44*2+0.55*4+0.58+0.36)*1.60]

m2

-21.696

 

 

 

B (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

-21.696

 

 

wiatrołap

(1.96+1.91)*2*3.55-1.58*2.21+(1.58+2.21*2)*0.18-1.58*2.07+(1.58+2.07*2)*0.16

m2

22.710

 

 

 

C (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

22.710

 

 

 

 

 

RAZEM

161.092

54
d.3

KNR 2-02 1505-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

0.82*2.12+0.67*1.90+4.95*2.45-1.07*1.90

m2

13.106

 

 

 

 

 

RAZEM

13.106

55
d.3

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (pod malowanie) - powierzchnie pionowe

m2

 

 

 

 

poz.56

m2

21.696

 

 

 

 

 

RAZEM

21.696

56
d.3

KNR 2-02 1505-11
analogia

Dwukrotne malowanie farbami ateksowymi odpornymi na zmywanie powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania (powierzchnie porowate na filarach i pilastrach)

m2

 

 

 

 

-poz.53B

m2

21.696

 

 

 

 

 

RAZEM

21.696

57
d.3

NNRNKB 202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.58

m2

9.448

 

 

 

 

 

RAZEM

9.448

58
d.3

NNRNKB 202 2804-03

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES polerowany o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

 

 

 

 

(4.68*2+4.42+4.39)*0.52

m2

9.448

 

 

 

 

 

RAZEM

9.448

59
d.3

NNRNKB 202 2809-05

Listwa osłaniająca aluminiowa- przy parapetach

m

 

 

 

 

4.68*2+4.42+4.39

m

18.170

 

 

 

 

 

RAZEM

18.170

60
d.3

KNR-W 4-01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2

 

 

 

 

poz.52

m2

154.533

 

 

 

 

 

RAZEM

154.533

61
d.3


wycena indywidualna

Rozebranie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokolikami przyściennymi, matą i folią

m2

 

 

 

 

4.95*3.26+4.25*0.30

m2

17.412

 

 

 

 

 

RAZEM

17.412

62
d.3

Kalkulacja własna

Ułożenie folii pod panele

m2

 

 

 

 

poz.61

m2

17.412

 

 

 

 

 

RAZEM

17.412

63
d.3

KNR 2-02 0610-05- analogia

Ułożenie mat pod panele

m2

 

 

 

 

poz.61

m2

17.412

 

 

 

 

 

RAZEM

17.412

64
d.3

NNRNKB 202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. AC4 wraz z cokolikami przyściennymi z mdf minimum 19/40 dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew

m2

 

 

 

 

poz.61

m2

17.412

 

 

 

 

 

RAZEM

17.412