Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Lublin ul. Akademicka 13

 

 

PRZEDMIAR

 

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45400000-1

 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Prace remontowo - budowlane na klatce schodowej w D.S "Cebion"

 

ADRES INWESTYCJI

:

Dom Studencki "Cebion", Lublin ul. Langiewicza 6

 

INWESTOR

:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 

ADRES INWESTORA

:

20-950 Lublin, ul.. Akademicka 13

 

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS

:

mgr inż. Cezary Drozd (budowlana)

 

DATA OPRACOWANIA

:

2014-04-14

 

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS

 

 

 

Data opracowania
2014-04-14

 

 

 

Prace remontowe na klatce schodowej i holach -PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Prace demontażowe

1
d.1

KNR 4-01 0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

m

 

 

 

 

2.40*5

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

2
d.1

KNR 4-01 1306-01

Demontaż balustrad schodowych i pochwytów

szt.przec.

 

 

 

 

2*5+9*5+6

szt.przec.

61.000

 

 

 

 

 

RAZEM

61.000

2

 

Prace malarskie na klatce schodowej

3
d.2

KNR 4-01 1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

m2

 

 

 

 

<parter - I p.> 0.20*1.37+2.10*1.25+(1.55+1.60)*1.38+2.22*1.20+0.20*1.37+2.06*1.23+(2.22+2.31)*1.25

m2

18.380

 

 

 

<I p. - II p.> 0.23*1.36+2.20*1.26+(1.65+1.30)*1.30+2.60*1.24+(1.42+1.93)*1.38+2.14*1.23+0.08*1.37-(0.32+1.42)*0.5*2.27+0.25*1.38+2.13*1.20+2.30*1.14+2.29*1.19

m2

23.782

 

 

 

<II p. - III p.> 0.20*1.40+2.15*1.10+(1.50+1.30)*1.36+2.50*1.39+(1.43+1.79)*1.35+2.26*1.11-(0.16+1.20)*0.5*2.27+0.21*1.37+(2.15+2.25+2.31)*1.17

m2

23.378

 

 

 

<III p. - IV p.> 0.20*1.32+2.20*1.13+(1.75+1.30)*1.38+2.50*1.38+(1.40+1.57)*1.35+2.40*1.19+0.20*1.40-(0.20+1.26)*0.50*2.24+0.17*1.38+(2.20+2.23+2.34)*1.10

m2

23.601

 

 

 

<IV p. - V p.> 0.20*1.37+2.06*1.26+(1.69+1.30)*1.38+2.53*1.27+(1.40+1.90)*1.36+2.10*1.18-(0.15+1.25)*0.5*2.27+(2.29+2.34+2.38)*1.20

m2

23.998

 

 

 

<V p. - VI p.> (0.14+1.71+1.30+1.36+1.91)*1.38+(2.20+2.52+2.14)*1.15-(0.13+1.13)*0.5*2.30+(2.34+2.29+2.38)*1.13+0.75*1.415

m2

24.282

 

 

 

 

 

RAZEM

137.421

4
d.2

KNR 4-01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - wys. do 5 m

m2

 

 

 

 

poz.9+poz.10-poz.3-poz.5

m2

179.667

 

 

 

 

 

RAZEM

179.667

5
d.2

KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m

m2

 

 

 

 

<V p. - VI p.> 2.07*1.415+(0.96+0.14)*0.5*2.07*2+0.28*1.415

m2

5.602

 

 

 

 

 

RAZEM

5.602

6
d.2

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 

 

 

 

poz.9+poz.10-poz.7

m2

317.088

 

 

 

 

 

RAZEM

317.088

7
d.2

KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m

m2

 

 

 

 

poz.5

m2

5.602

 

 

 

 

 

RAZEM

5.602

8
d.2

KNR 4-01 0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.

szt.

 

 

 

 

100

szt.

100.000

 

 

 

 

 

RAZEM

100.000

9
d.2

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wys. do 4 m

m2

 

 

 

 

<parter - I p.> 0.23*2.47+2.10*2.45+(1.55+1.60)*2.91+2.22*2.55+(1.41+1.62)*2.87+2.22*2.33-(2.53*0.85+0.64*0.64)+(1.72+0.85+3.17)*0.09+0.20*2.47+2.06*2.45+2.22*2.39+2.31*2.33

m2

48.595

 

 

 

<I p. - II p.> 0.23*2.47+2.20*2.46+(1.65+1.30)*3.05+2.60*2.68+(1.42+1.93)*3.06+2.14*2.54+0.08*2.49-2.27*1.52+(2.27+1.52*2)*0.38+(0.30+0.29)*1.51+(0.28+0.07)*1.48+0.25*2.47+2.13*2.46+2.30*2.52+2.29*2.54

m2

55.278

 

 

 

<II p. - III p.> 0.20*2.43+2.15*2.41+(1.50+1.30)*2.95+2.50*2.54+(1.43+1.79)*2.94+2.26*2.41-2.27*1.64+(2.27+1.64*2)*0.38+(0.28+0.29)*1.51+(0.29+0.09)*1.46+0.21*2.43+2.15*2.41+2.25*2.38+2.31*2.41

m2

51.607

 

 

 

<III p. - IV p.> 0.20*2.88+2.20*2.52+(1.75+1.90)*3.17+2.50*2.67+(1.40+1.57)*3.02-2.24*1.63+(2.24+1.63*2)*0.38+2.40*2.45+0.20*2.34+0.17*2.88+2.20*2.52+2.23*2.51+2.34*2.45+(0.31+0.28)*1.50+(0.28+0.03)*1.45

m2

56.820

 

 

 

<IV p. - V p.> 0.20*1.51+2.06*2.56+(1.69+1.30)*3.13+2.53*2.71-2.27*1.58+(2.27+1.58*2)*0.36+(1.40+1.90)*3.10+2.10*2.54+2.29*2.56+2.34*2.55+2.38*2.54+(0.29+0.30)*1.46+(0.27+0.06)*1.43

m2

54.931

 

 

 

<V p. - VI p.> (4.59+3.48)*0.5*2.07+3.48*(1.36+1.91)+(3.48+2.36)*0.5*2.02+2.36*(1.71+1.30)+(2.36+1.20)*0.5*2.05+1.20*0.14+(1.37+2.52)*0.5*2.05+(2.52+3.64)*0.5*2.02+(3.64+4.62)*0.5*2.07-2.23*2.08+(2.23+2.08*2)*0.34+0.29*1.51*2+0.29*1.415+(0.75+0.19)*1.415-poz.10

m2

44.872

 

 

 

 

 

RAZEM

312.103

10
d.2

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wys. ponad 4 m

m2

 

 

 

 

<V p. - VI p.> (1.96+0.98)*0.5*2.07*2+(1.36+1.91)*0.98+(0.98+0.02)*0.5*1.80+0.28*1.415

m2

10.587

 

 

 

 

 

RAZEM

10.587

11
d.2

KNR-W 2-02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wys. do 4 m

m2

 

 

 

 

poz.9

m2

312.103

 

 

 

 

 

RAZEM

312.103

12
d.2

KNR-W 2-02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wys. ponad 4 m

m2

 

 

 

 

poz.10

m2

10.587

 

 

 

 

 

RAZEM

10.587

13
d.2

KNR 9-03 0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie w ościeżach okiennych

m

 

 

 

 

<parter - I p.> 2.27+1.10*2+2.00*2

m

8.470

 

 

 

<I p. - II p.> 2.27+1.52*2+2.00*4

m

13.310

 

 

 

<II p. - III p.> 2.27+1.64*2+2.00*4

m

13.550

 

 

 

<III p. - IV p.> 2.24+1.63*2+2.00*4

m

13.500

 

 

 

<IV p. - V p.> 2.27+1.58*2+2.00*4

m

13.430

 

 

 

<V p. - VI p.> 2.23+2.08*2+2.00*4

m

14.390

 

 

 

 

 

RAZEM

76.650

14
d.2

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wys. do 4 m

m2

 

 

 

 

<parter - I p.> 2.06*1.55+1.55*1.60+2.22*1.62+1.41*1.62+2.31*1.53

m2

15.088

 

 

 

<I p. - II p.> (0.25+2.13)*1.51+1.65*1.30+2.30*1.68+1.42*1.93+(2.29+0.08)*1.48

m2

15.851

 

 

 

<II p. - III p.> (2.15+0.21)*1.51+1.50*1.30+2.25*1.66+1.43*1.79+2.31*1.46

m2

15.181

 

 

 

<III p. - IV p.> 2.20*1.50+1.75*1.90+2.23*1.66+1.40*1.57+2.34*1.45

m2

15.918

 

 

 

<IV p. - V p.> 2.29*1.46+1.69*1.30+2.34*1.78+1.40*1.90+2.38*1.43

m2

15.769

 

 

 

<V p. - VI p.> 2.07*1.415+1.91*1.36+2.02*1.76+1.71*1.30+1.51*2.05-poz.15

m2

5.705

 

 

 

 

 

RAZEM

83.512

15
d.2

NNRNKB 202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wys. ponad 4 m

m2

 

 

 

 

<V p. - VI p.> 2.07*1.415+1.36*1.91+1.80*1.76

m2

8.695

 

 

 

 

 

RAZEM

8.695

16
d.2

KNR-W 2-02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - wys. do 4 m

m2

 

 

 

 

poz.14

m2

83.512

 

 

 

 

 

RAZEM

83.512

17
d.2

KNR-W 2-02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - wys. ponad 4 m

m2

 

 

 

 

poz.15

m2

8.695

 

 

 

 

 

RAZEM

8.695

18
d.2

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wys. do 5 m

m2

 

 

 

 

poz.9+poz.10+poz.14+poz.15-poz.19

m2

409.295

 

 

 

 

 

RAZEM

409.295

19
d.2

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wys. ponad 5 m

m2

 

 

 

 

poz.5

m2

5.602

 

 

 

 

 

RAZEM

5.602

20
d.2

KNR 4-01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

 

 

 

 

3.06*2+0.50+3.02*2+0.46+3.10*2+0.45+3.22*2+0.40+3.27*2+0.30+1.65

m

35.100

 

 

 

 

 

RAZEM

35.100

21
d.2

KNR-W 4-01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2

 

 

 

 

<parter - I p.> (0.20+2.10)*1.55+1.55*1.60+(2.22+1.41)*1.62+2.31*1.53

m2

15.460

 

 

 

<I p. - II p.> (0.23+2.20)*1.51+1.65*1.30+2.60*1.68+1.42*1.93+2.29*1.48

m2

16.312

 

 

 

<II p. - III p.> (0.20+2.15)*1.51+1.50*1.30+2.50*1.66+1.43*1.79+2.26*1.46

m2

15.508

 

 

 

<III p. - IV p.> (0.20+2.20)*1.50+1.75*1.90+2.50*1.66+1.40*1.57+(2.40+0.20)*1.45

m2

17.043

 

 

 

<IV p. - V p.> (0.20+2.06)*1.46+1.69*1.30+2.53*1.78+1.40*1.90+2.10*1.43

m2

15.663

 

 

 

<V p. - VI p.> (0.14+2.20)*1.51+1.71*1.30+2.52*1.55+1.36*1.91+2.14*1.42

m2

15.299

 

 

 

 

 

RAZEM

95.285

22
d.2

KNR 2-02 1612-01 z.sz. 2.12. 9918

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 20.00 m. Dla robót malarskich.

m2

 

 

 

 

(4.98-2.00+5.96-0.16-2.00)*0.5*1.47+(4.98-2.00)*1.91+(4.98-2.00+3.86-2.00)*0.5*2.02

m2

15.564

 

 

 

 

 

RAZEM

15.564

23
d.2

KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,7,10,12,15,17,19)

 

 

 

3

 

Prace malarskie na holach

24
d.3

KNR 4-01 1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

m2

 

 

 

 

<I p.> (0.63+0.70)*1.37+(0.30+0.31)*1.52

m2

2.749

 

 

 

<II p.> (0.69+0.70)*1.37+(0.32+0.28)*1.52

m2

2.816

 

 

 

<III p.> (1.08+1.08)*1.40

m2

3.024

 

 

 

<IV p. > (1.12+1.07)*1.36

m2

2.978

 

 

 

<V p.> 0.62*1.36+1.10*1.37+0.41*1.50

m2

2.965

 

 

 

< VI p.> 0.57*1.37+0.64*1.38+(0.46+0.52)*1.51

m2

3.144

 

 

 

 

 

RAZEM

17.676

25
d.3

KNR 4-01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

<parter> (2.47*2+4.84+0.37)-1.17*1.93*2

m2

5.634

 

 

 

<I p.> (0.63+0.70+0.30+0.31)*1.10

m2

2.134

 

 

 

<II p.> (0.32+0.69+0.70+0.28)*0.99

m2

1.970

 

 

 

<III p.> (1.08+1.08)*0.92+(0.76+0.36)*2.47

m2

4.754

 

 

 

<IV p. > (1.12+1.07)*0.96+(0.74+0.35)*2.47

m2

4.795

 

 

 

<V p.> 0.62*0.95+1.10*0.94+0.40*0.96+(0.74+0.35)*2.31

m2

4.525

 

 

 

< VI p.> 0.27*1.19+0.27*1.20+0.30*0.87+0.37*0.88+(0.46+0.52)*0.88

m2

2.094

 

 

 

 

 

RAZEM

25.906

26
d.3

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 

 

 

 

poz.24+poz.25+poz.31*10%

m2

50.497

 

 

 

 

 

RAZEM

50.497

27
d.3

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany pod gładzie gipsowe)

m2

 

 

 

 

<parter> (2.47*2+4.84+0.37)-1.17*1.93*2

m2

5.634

 

 

 

<I p.> 2.60*2*2.47-1.17*1.93*2

m2

8.328

 

 

 

<II p.> 2.58*2*2.36-1.17*1.93*2

m2

7.661

 

 

 

<III p.> 2.58*2*2.32-1.17*1.93*2

m2

7.455

 

 

 

<IV p.> 2.63*2*2.32-1.17*1.93*2

m2

7.687

 

 

 

<V p.> 2.63*2*2.31-1.17*1.93*2

m2

7.634

 

 

 

< VI p.> 0.27*2*2.56+2.37*2*2.24-1.17*1.93*2+1.06*1.93+0.11*0.27

m2

9.559

 

 

 

 

 

RAZEM

53.958

28
d.3

KNR-W 2-02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

 

 

 

 

poz.27

m2

53.958

 

 

 

 

 

RAZEM

53.958

29
d.3

KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

poz.27

m2

53.958

 

 

 

 

 

RAZEM

53.958

30
d.3

KNR 2-02 1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (sufity podwieszone)

m2

 

 

 

 

<parter - sufit> (2.47-1.20)*4.84+1.23*0.37+0.10*1.20*2

m2

6.842

 

 

 

<I p.> (2.60-1.20)*4.97+0.10*2.60*2

m2

7.478

 

 

 

<II p.> (2.58-1.20)*4.96+0.10*2.58*2

m2

7.361

 

 

 

<III p.> (2.58-1.20)*4.94+0.10*2.58*2

m2

7.333

 

 

 

<IV p.> (2.63-1.20)*4.92+0.10*2.63*2

m2

7.562

 

 

 

<V p.> (2.63-1.20)*4.88+0.10*2.63*2

m2

7.504

 

 

 

< VI p.> (0.27+0.15+2.37-1.20)*4.90+0.38*1.42+1.20*0.05+0.32*4.90

m2

9.959

 

 

 

 

 

RAZEM

54.039

31
d.3

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany pod malowanie farbą lateksową)

m2

 

 

 

 

<I p.> 4.97*2.47

m2

12.276

 

 

 

<II p.> 4.96*2.36

m2

11.706

 

 

 

<III p.> 4.94*2.32

m2

11.461

 

 

 

<IV p.> 4.92*2.32

m2

11.414

 

 

 

<V p.> 4.88*2.31

m2

11.273

 

 

 

< VI p.> 4.92*2.24

m2

11.021

 

 

 

 

 

RAZEM

69.151

32
d.3

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych ścian

m2

 

 

 

 

poz.31

m2

69.151

 

 

 

 

 

RAZEM

69.151

33
d.3

KNR-W 4-01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

m2

 

 

 

 

poz.54

m2

69.217

 

 

 

 

 

RAZEM

69.217

4

 

Posadzki na klatce schodowej

34
d.4

KNR 4-01 0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - cokoliki

m2

 

 

 

 

<parter - Ip.> 0.20*0.15+2.10*0.23+(1.55+1.60)*0.15+2.22*0.23+0.20*0.15+(2.06+2.22)*0.23

m2

2.511

 

 

 

<Ip. - IIp.> 0.23*0.15+2.20*0.23+(1.65+1.30+1.42+1.93)*0.15+2.14*0.23+0.25*0.15+(2.13+2.30+2.29)*0.23

m2

3.561

 

 

 

<IIp. - IIIp.> 0.20*0.15+2.15*0.23+(1.50+1.30+1.43+1.79)*0.15+2.26*0.23+0.21*0.15+(2.15+2.25+2.31)*0.23

m2

3.522

 

 

 

<IIIp. - IVp.> 0.20*0.15+2.20*0.23+(1.75+1.30+1.40+1.57)*0.15+2.40*0.23+0.20*0.15+0.17*0.15+(2.20+2.23+2.34)*0.23

m2

3.604

 

 

 

<IVp. - Vp.> 0.20*0.15+2.06*0.23+(1.69+1.30+1.40+1.90)*0.15+2.10*0.23+(2.29+2.34+2.38)*0.23

m2

3.543

 

 

 

<Vp. - VIp.> 0.14*0.15+2.20*0.23+(1.71+1.30+1.36+1.91)*0.15+2.14*0.23+(2.34+2.29+2.38)*0.23

m2

3.574

 

 

 

 

 

RAZEM

20.315

35
d.4

KNR 4-01 0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm

m

 

 

 

 

<parter - Ip.> 0.20+2.10+1.55+1.60+2.22+0.20+2.06+2.22

m

12.150

 

 

 

<Ip. - IIp.> 0.23+2.20+1.65+1.30+1.42+1.93+2.14+0.25+2.13+2.30+2.29

m

17.840

 

 

 

<IIp. - IIIp.> 0.20+2.15+1.50+1.30+1.43+1.79+2.26+0.21+2.15+2.25+2.31

m

17.550

 

 

 

<IIIp. - IVp.> 0.20+2.20+1.75+1.30+1.40+1.57+2.40+0.20+0.17+2.20+2.23+2.34

m

17.960

 

 

 

<IVp. - Vp.> 0.20+2.06+1.69+1.30+1.40+1.90+2.10+2.29+2.34+2.38

m

17.660

 

 

 

<Vp. - VIp.> 0.14+2.20+1.71+1.30+1.36+1.91+2.14+2.34+2.29+2.38

m

17.770

 

 

 

 

 

RAZEM

100.930

36
d.4

KNR 4-01 0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

 

 

 

 

poz.35

m

100.930

 

 

 

 

 

RAZEM

100.930

37
d.4

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod cokoliki)

m2

 

 

 

 

poz.36*0.20

m2

20.186

 

 

 

 

 

RAZEM

20.186

38
d.4

NNRNKB 202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.40*0.30+poz.41*0.16+poz.42

m2

111.924

 

 

 

 

 

RAZEM

111.924

39
d.4

KNR AT-23 0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm (warstwa szczepna)

m2

 

 

 

 

poz.38

m2

111.924

 

 

 

 

 

RAZEM

111.924

40
d.4

KNR AT-23 0301-06

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych (płytki gresowe stopnicowe, ryflowane, satyna) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm

m

 

 

 

 

<parter - Ip.> (1.55+1.62)*7

m

22.190

 

 

 

<Ip. - IIp.> (1.51+1.68+1.48)*7

m

32.690

 

 

 

<IIp. - IIIp.> (1.51+1.66+1.46)*7

m

32.410

 

 

 

<IIIp. - IVp.> (1.50+1.66+1.45)*7

m

32.270

 

 

 

<IVp. - Vp.> (1.46+1.78+1.43)*7

m

32.690

 

 

 

<Vp. - VIp.> (1.51+1.55+1.415)*7

m

31.325

 

 

 

 

 

RAZEM

183.575

41
d.4

KNR AT-23 0303-03

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych (płytki gresowe polerowane) na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 30 cm i szer. 60 cm

m

 

 

 

 

poz.40

m

183.575

 

 

 

 

 

RAZEM

183.575

42
d.4

KNR AT-23 0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych (płytki gresowe satyna) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

 

 

 

 

<parter - Ip.> 1.32*1.61

m2

2.125

 

 

 

<Ip. - IIp.> 1.36*1.73+1.53*1.61

m2

4.816

 

 

 

<IIp. - IIIp.> 1.75*1.44+1.97*1.47

m2

5.416

 

 

 

<IIIp. - IVp.> 1.38*1.80+1.68*1.49

m2

4.987

 

 

 

<IVp. - Vp.> 1.39*1.79+1.68*1.44

m2

4.907

 

 

 

<Vp. - VIp.> 1.32*1.80+1.94*1.47

m2

5.228

 

 

 

 

 

RAZEM

27.479

43
d.4

KNR AT-23 0310-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem

m

 

 

 

 

<parter - Ip.> (0.30+0.16)*7*2*2

m

12.880

 

 

 

<Ip. - IIp.> (0.30+0.16)*7*2*3

m

19.320

 

 

 

<IIp. - IIIp.> (0.30+0.16)*7*2*3

m

19.320

 

 

 

<IIIp. - IVp.> (0.30+0.16)*7*2*3

m

19.320

 

 

 

<IVp. - Vp.> (0.30+0.16)*7*2*3

m

19.320

 

 

 

<Vp. - VIp.> (0.30+0.16)*7*2*3

m

19.320

 

 

 

 

 

RAZEM

109.480

44
d.4

KNR AT-23 0217-06
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych polerowanych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 60 cm

m

 

 

 

 

<parter - Ip.> 1.32+1.61

m

2.930

 

 

 

<Ip. - IIp.> 1.36+1.73+1.53+1.61

m

6.230

 

 

 

<IIp. - IIIp.> 1.75+1.44+1.97+1.47

m

6.630

 

 

 

<IIIp. - IVp.> 1.80+1.38+1.68+1.49

m

6.350

 

 

 

<IVp. - Vp.> 1.79+1.39+1.72+1.44

m

6.340

 

 

 

<Vp. - VIp.> 1.80+1.32+1.94+1.47

m

6.530

 

 

 

 

 

RAZEM

35.010

5

 

Roboty okładzinowe na holu

45
d.5

KNR 4-01 0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - cokoliki i wejścia do windy

m2

 

 

 

 

<parter> 1.61*0.15

m2

0.242

 

 

 

<I piętro>(0.63+0.70+0.71+0.34+3.77)*0.15

m2

0.923

 

 

 

<II piętro> (0.69+0.70+0.74+0.36)*0.15

m2

0.374

 

 

 

<III piętro> (1.08*2+0.76+0.36)*0.15

m2

0.492

 

 

 

<IV piętro> (1.12+1.07+0.74+0.35)*0.15

m2

0.492

 

 

 

<V piętro> (0.62+1.10+0.74+0.35)*0.15

m2

0.422

 

 

 

<VI piętro> (0.57+0.72+0.35+0.64)*0.15

m2

0.342

 

 

 

A (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

3.287

 

 

 

<wejścia do windy I p.-VI p.> 1.17*0.13+1.17*0.14+1.17*0.16+1.17*0.13+1.17*0.12+1.17*0.11

m2

0.924

 

 

 

B (suma częściowa)

 

-

 

 

 

 

m2

0.924

 

 

 

 

 

RAZEM

4.211

46
d.5

KNR 4-01 0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm

m

 

 

 

 

poz.45A

m

3.287

 

 

 

 

 

RAZEM

3.287

47
d.5

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (pod pasy tynku)

m2

 

 

 

 

poz.57

m2

23.580

 

 

 

 

 

RAZEM

23.580

48
d.5

KNR 4-01 0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

 

 

 

 

poz.57

m

23.580

 

 

 

 

 

RAZEM

23.580

49
d.5

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (pod nowe cokoliki)

m2

 

 

 

 

poz.50

m2

36.350

 

 

 

 

 

RAZEM

36.350

50
d.5

KNR AT-23 0217-06
analogia

Cokoliki przyścienne z płytek wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; płytki poler o długości 60 cm

m

 

 

 

 

<I piętro> 6.58

m

6.580

 

 

 

<II piętro> 5.75

m

5.750

 

 

 

<III piętro> 5.77

m

5.770

 

 

 

<IV piętro> 5.83

m

5.830

 

 

 

<V piętro> 5.69

m

5.690

 

 

 

<VI piętro> 6.73

m

6.730

 

 

 

 

 

RAZEM

36.350

51
d.5

KNR 2-02 1118-01
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (wyprofilowanie spadku przy wejściach do windy)
Krotność = 2.5

m2

 

 

 

 

poz.45B

m2

0.924

 

 

 

 

 

RAZEM

0.924

52
d.5

NNRNKB 202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży lastrykowych preparatami gruntującymi wraz z usunięciem starych warstw pasty - powierzchnie poziome

m2

 

 

 

 

poz.54

m2

69.217

 

 

 

 

 

RAZEM

69.217

53
d.5

KNR AT-23 0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm (warstwa szczepna)

m2

 

 

 

 

poz.54

m2

69.217

 

 

 

 

 

RAZEM

69.217

54
d.5

NNRNKB 202 2806-06
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2(pasy szer. 30 cm z płytek

m2

 

 

 

 

<I piętro> 2.60*4.97-0.10*1.55+1.17*0.13+0.07*1.50

m2

13.024

 

 

 

<II piętro> 2.58*4.96-0.07*1.51+1.17*0.14+0.09*1.48

m2

12.988

 

 

 

<III piętro> 2.58*4.94-0.10*1.51+1.17*0.16+0.11*1.48

m2

12.944

 

 

 

<IV piętro> 2.63*4.92-0.10*1.50+1.17*0.13+0.17*1.46

m2

13.190

 

 

 

<V piętro> 2.63*4.88-0.10*1.46+1.17*0.12+0.06*1.415

m2

12.914

 

 

 

<VI piętro> 2.65*4.90-0.16*1.51+1.17*0.11+0.11*1.42

m2

13.028

 

 

 

-poz.55

m2

-8.871

 

 

 

 

 

RAZEM

69.217

55
d.5

NNRNKB 202 2806-06
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES poler o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

 

 

 

 

<I piętro> 0.30*4.97

m2

1.491

 

 

 

<II piętro>0.30*4.96

m2

1.488

 

 

 

<III piętro> 0.30*4.94

m2

1.482

 

 

 

<IV piętro> 0.30*4.92

m2

1.476

 

 

 

<V piętro> 0.30*4.88

m2

1.464

 

 

 

<VI piętro> 0.30*4.90

m2

1.470

 

 

 

 

 

RAZEM

8.871

56
d.5

Kalk. indywi- dualna

Dostawa i montaż progów aluminiowych dł. 80,0cm

szt

 

 

 

 

22

szt

22.00

 

 

 

 

 

RAZEM

22.00

57
d.5

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

 

 

 

 

<parter> (2.13+0.35)*2.39-1.16*2.14+(1.16+2.14*2)*0.13

m2

4.152

 

 

 

<I piętro> 2.62*1.97-1.17*2.16+(1.17+2.16*2)*0.13

m2

3.348

 

 

 

<II piętro> 2.00*2.51-1.17*2.16+(1.17+2.16*2)*0.14

m2

3.261

 

 

 

<III piętro> 1.98*2.47-1.17*2.16+(1.17+2.15*2)*0.16

m2

3.239

 

 

 

<IV piętro> 2.02*2.47-1.17*2.16+(1.17+2.16*2)*0.13

m2

3.176

 

 

 

<V piętro> 2.02*2.46-1.17*2.16+(1.17+2.16*2)*0.12

m2

3.101

 

 

 

<VI piętro> 2.01*2.60-1.17*2.16+(1.17+2.16*2)*0.11

m2

3.303

 

 

 

 

 

RAZEM

23.580

58
d.5

KNR 4-01 0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2

 

 

 

 

poz.57

m2

23.580

 

 

 

 

 

RAZEM

23.580

59
d.5

KNR 9-03 0109-08
analogia

Podkład tynkarski cementowy pod gres - wejścia do wind

m2

 

 

 

 

poz.57

m2

23.580

 

 

 

 

 

RAZEM

23.580

60
d.5

NNRNKB 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi zwiększącymi przyczepność pod płytki gresowe - powierzchnie pionowe

m2

 

 

 

 

poz.57

m2

23.580

 

 

 

 

 

RAZEM

23.580

61
d.5

NNRNKB 202 2802-06
analogia

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES poler o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wąska spoina

m2

 

 

 

 

poz.57

m2

23.580

 

 

 

 

 

RAZEM

23.580

6

 

Roboty montażowe

62
d.6

KNR 2-02 2103-03 9931-19

Podokienniki z konglomeratu - elementy grubości 4 cm i szerokości do 38 cm; obsadzenie elementów na powierzchniach okładanych kamieniem, krótszych niż 5 m

m

 

 

 

 

2.30*6

m

13.800

 

 

 

 

 

RAZEM

13.800

63
d.6

KNR 4-01 0320-09

Obsadzenie balustrad ze stali nierdzewnej w ścianach i podłożach betonowych

gniazd.

 

 

 

 

2*5+5

gniazd.

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

64
d.6


analiza indywidualna

Dostawa balustrad ze stali nierdzewnej o wym. 110x290 cm wraz z elementami mocującymi

kpl.

 

 

 

 

5

kpl.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

65
d.6


analiza indywidualna

Dostawa balustrad ze stali nierdzewnej o wym. 110x145 cm wraz z elementami mocującymi

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

66
d.6


analiza indywidualna

Montaż poręczy - podłoże betonowe

m

 

 

 

 

9*5+6

m

51.000

 

 

 

 

 

RAZEM

51.000

67
d.6


analiza indywidualna

Dostawa poręczy ze stali nierdzewnej wraz z elementami mocującymi ze stali nierdzewnej o wym.

m

 

 

 

 

poz.66

m

51.000

 

 

 

 

 

RAZEM

51.000

7

 

Roboty porządkowe

68
d.7


kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg możliwości Oferenta

m3

 

 

 

 

poz.34*0.015+poz.35*0.20*0.02+poz.45A*0.015+poz.45B*0.02+poz.45*0.02+poz.57*0.025+poz.58*0.05

m3

2.629

 

 

 

 

 

RAZEM

2.629

69
d.7


kalk. własna

Transport złomu metalowego i drewnianego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość wg możliwości Oferenta

t

 

 

 

 

0.300

t

0.300

 

 

 

 

 

RAZEM

0.300