[ MENU DODATKOWE ]Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, profesor zwyczajny
tel. 81-524-81-49
e-mail: teresa.kornilowicz@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Jadwiga Furczak, profesor emerytowany