[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

25.05.2017

Nexbio - startup założony przez pracownika Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr. inż. Adama Kuzdralińskiego, reprezentuje Polskę w międzynarodowym konkursie o puli 1 mln $. Zachęcamy do oddania głosu na  innowacyjną metodę wczesnego wykrywania chorób roślin uprawnych. 

 

 

 

 

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową i trwa do 12 czerwca. Każdego tygodnia można zagłosować tylko raz na jednego z finalistów Chivas The Venture. 

 

NEXBIO Sp. z o.o. powstała w roku 2015 w ramach projektu „Innova-Invest: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym” realizowanego przez LPNT S.A. ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji; Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Spółka uruchomiła swoją działalność jesienią roku 2015 i  oferuje innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne na potrzeby rynku ochrony roślin.

 
 
 
 
red.
 


« wstecz