[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

04.05.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

26.04.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Dyńskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Reakcja jarych form Triticum durum Desf. i Triticum aestivum L. na termin i sposób regulacji zachwaszczenia”.

12.04.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych.

11.04.2011

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Architektury Krajobrazu w Instytucie Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

07.04.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia.

25.03.2011

Publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anety Brodziak pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na zawartość i właściwości funkcjonalne białek serwatkowych mleka”

25.03.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olszak pt. „Wpływ gryki na stabilność oksydacyjną tłuszczów i jakość pasztetów”

22.03.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Eweliny Pyzik - temat pracy doktorskiej : „Charakterystyka fenotypowa i genotypowa szczepów Staphylococcus izolowanych z jaj”.

17.03.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Domańskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w województwie lubelskim”.

11.03.2011

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt