[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

26.05.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Zagajskiego Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena jakości pracy kombajnów z automatyczną regulacją zespołów roboczych przy zbiorze zbóż na cele nasienne

20.05.2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pawła Żółkiewskiego Tytuł rozprawy: "Wpływ przedłużonej laktacji i jej przebiegu na użytkowość mleczną i długość życia krów wysokowydajnych”.

20.05.2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kornela Kasperka Tytuł rozprawy: "Wybrane zachowania i mechanizmy obronne rodziny pszczelej i ich uwarunkowania”.

12.05.2011

Publiczną obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Wirkijowskiej pt. „ Badania wartości technologicznej dostępnych rodów jęczmienia nagiego przeznaczonych na cele spożywcze”

04.05.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

26.04.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Dyńskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Reakcja jarych form Triticum durum Desf. i Triticum aestivum L. na termin i sposób regulacji zachwaszczenia”.

12.04.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych.

11.04.2011

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Architektury Krajobrazu w Instytucie Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

07.04.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia.

25.03.2011

Publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Anety Brodziak pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na zawartość i właściwości funkcjonalne białek serwatkowych mleka”