Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Seminarium naukowe: Doskonalenie programu kształcenia i planu studiów na kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

 

 

 ZAPROSZENIE

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
oraz
Rada Programowa kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
zapraszają
studentów, pracowników oraz przedstawicieli potencjalnych
pracodawców na seminarium nt.
 
DOSKONALENIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA I PLANU STUDIÓW
NA KIERUNKU OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA
 
które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali 25,
ul. Leszczyńskiego 58
 
PROGRAM SEMINARIUM:
 
12:00 Powitanie uczestników i otwarcie seminarium
12:10 Prezentacja programu studiów, efektów kształcenia oraz sylwetki absolwenta kierunku ORiKF
12:30 Działalność Studenckich Kół Naukowych (prezentacja Koła Naukowego Ochrony Roślin SKOR)
12:50 Wystąpienia zaproszonych gości i uczestników
13:30 Spotkanie ze studentami: wymiana opinii na temat programu studiów, efektów kształcenia, sylwetki absolwenta oraz zasad dyplomowania na kierunku ORiKF
14:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium
 
Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
/-/ Prof. dr hab. Zenia Michałojć
 
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki 
/-/ Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 
Rada Programowa kierunku
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
 
 
 
« wstecz