[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia. Aktualności.

« wstecz

 

 

« wstecz

 Zebrania Komisji odbywają się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu
 
Najbliższe zebranie: 11 marca 2019 r. (poniedziałek)
Planowane terminy kolejnych zebrań:
25 marca 2019 r. (poniedziałek)
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

06 maja 2019 r. (poniedziałek)

27 maja 2019 r. (poniedziałek)

10 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

01 lipca 2019 r. (poniedziałek)

 

Wnioski  wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ wraz z kopią wyznaczeń oraz streszczeniem nietechnicznym (2 egzemplarze z kompletem podpisów, a także wersja elektroniczna obu dokumentów przesłana na adres urszula.polak@up.lublin.pl ) należy złożyć na co najmniej 7 dni przed zebraniem.

Razem z wersją papierową wniosku konieczne jest złożenie  formularza potwierdzającego zgodność wersji elektronicznej z papierową  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową)
 
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

 

OCENA RETROSPEKTYWNA

raport Użytkownika (aktualny druk) w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik word) należy przesłać na adres Komisji w terminie wskazanym w uchwale Lokalnej Komisji Etycznej

 

 

UWAGA!

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń  LKE. O zachowaniu ciągłości doświadczenia decyduje data posiedzenia   LKE na którym rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie, a nie data złożenia podania. Należy złożyć oryginał wniosku o przedłużenie terminu doświadczenia (wzór)   oraz przesłać wersję elektroniczną na adres sekretariatu.